DJ Bonus

DepoJet Bonus

  • Deposit, $
  • 10% DJ Bonus, $
  • Need Lots (%)
5’000 – 9’999 < 1’000 40 – 100 (10%)
10’000 – 19’999 < 2’000  125 - 250 (12,5%)
20’000 – 29’999 < 3’000 300 – 450 (15%)
30’000 – 49’999 < 5’000    525 – 875 (17,5%)
> 50’000 5’000       > 1000 (20%)
 Kaedah terbaru pengisian akaun dan pengeluaran telah ditambah baru-baru ini.
27.04.2017
 Peniaga yang bekerja dengan kontrak CFD dalam saham syarikat terbesar dunia adalah dijemput untuk menyemak jadual pembayaran dividen yang terkini
27.04.2017