Polisi Privasi

Larson&Holz IT Ltd sedar bahawa anda mungkin mahu dimaklumkan tentang bagaimana data peribadi dan maklumat kewangan yang anda hantar melalui Internet ke laman web Larson & Holz IT Ltd. diproses. Oleh itu kami telah membangunkan Polisi Privasi ini untuk menjelaskan segala langkah yang munasabah untuk menjaga Data anda dengan selamat.


Laman Web ini mungkin mengandungi pautan ke laman web lain yang tidak dikendalikan atau dikawal oleh Larson & Holz IT Ltd. ( "Laman Pihak Ketiga"). Polisi ini hanya terpakai untuk laman web ini dan Larson & Holz IT Ltd. tidak bertanggungjawab untuk kandungan atau aktiviti privasi Laman Pihak Ketiga.

Pemindahan data ke Larson & Holz IT Ltd.

Sila ambil perhatian bahawa Internet biasanya tidak dianggap sebagai persekitaran yang selamat, dan Data yang dihantar melalui Internet boleh diakses oleh pihak ketiga yang tidak dibenarkan, yang berpotensi membawa kepada pendedahan, perubahan dalam kandungan atau kegagalan teknikal. Data yang dihantar melalui Internet boleh dihantar merentasi sempadan antarabangsa walaupun kedua-dua penghantar dan penerima yang terletak di negara yang sama. Oleh itu, Data anda boleh dihantar ke negara yang mempunyai tahap perlindungan data yang lebih rendah berbanding dengan situasi di tempat tinggal anda.


Larson&Holz IT tidak bertanggungjawab atau menanggung liabiliti bagi keselamatan Data anda semasa dalam proses melalui Internet ke arah kami. Dalam usaha untuk melindungi privasi kami ingin mengingatkan anda bahawa anda boleh memilih satu lagi cara untuk berkomunikasi dengan kami, di mana yang difikirkan sesuai.


Larson&Holz IT Ltd. mengambil semua langkah yang mungkin untuk melindungi Data anda, terutamanya dalam kes "Pengurusan akaun" tetapi kami tidak dapat menjamin keselamatan mutlak.

Pemprosesan Data oleh Larson & Holz IT Ltd dan digunakan untuk tujuan pemasaran.

Larson&Holz IT Ltd. tidak mengumpul secara peribadi pengenal pastian Data dari laman web ini kecuali secara khusus dan dengan sengaja disediakan oleh anda. Bagi sesetengah kes, yang tertakluk kepada mana-mana perundangan tempatan, kami mungkin menggunakan maklumat peribadi anda kepada produk dan perkhidmatan pasaran yang mana kami percaya ia mungkin menarik minat anda.


Larson&Holz IT Ltd. boleh menggunakan sesi cookies khusus untuk mendapatkan Data maklumat yang bukan peribadi mengenai penggunaan Laman Web ini, termasuk alamat IP dan bilangan sesi. Data ini akan dikumpulkan terutamanya untuk tujuan mentadbir atau mengumpul maklumat demografi, dan memantau penggunaan dan prestasi laman web ini.


Anda boleh menyahaktifkan web cookies dengan mematikan javascript di dalam pelayar anda dalam tetapan keselamatan. Walau bagaimanapun, apabila javascript dimatikan laman web ini tidak boleh berfungsi dengan betul. Anda juga boleh menetapkan pelayar anda untuk menyahaktifkan sebarang cookies yang boleh digunakan oleh Larson & Holz IT Ltd.

Sekuriti Data.

Dalam Larson & Holz IT Ltd. Data peribadi anda akan dihantar dan disimpan dalam persekitaran yang dilindungi. Kami berjanji untuk mengambil langkah yang munasabah untuk tidak membenarkan Data peribadi anda untuk dilihat oleh mana-mana pihak ketiga selain daripada yang telah dilantik oleh Larson & Holz IT Ltd untuk menyediakan perkhidmatan kepada anda.

Sumber Internet ini telah diterjemahkan ke dalam pelbagai bahasa. Bahasa Inggeris adalah bahasa utama sumber internet ini. Domain utama Syarikat adalah https://www.lh-broker.com. Kami meminta perhatian anda kepada fakta bahawa Pelawat laman web ini dan Pelanggan Syarikat Larson & Holz IT Ltd. boleh mendapatkan maklumat lengkap tentang Syarikat, perkhidmatan dan keadaan dagangan hanya dalam bahasa Inggeris di domain utama https: // www.lh-broker.com kecuali jika dinyatakan. Untuk mengelakkan kesilapan dalam terjemahan beberapa bahagian artikel dibiarkan dalam bahasa Inggeris.