Pelarasan leveraj

27.04.2017

 Pilihan terbaru pelarasan leveraj boleh didapati dalam laman peribadi peniaga.

Untuk akaun Klasik Standard anda boleh memilih sebarang leveraj bermula dari 1:1 hingga 1:500 secara terus dalam laman peribadi.