Peraturan Pertandingan

Syarat dan peraturan-peraturan bagi peraduan dan kadaran bulanan bagi pedagang-pedagang:

Kadar goal yang berbeza
Pertandingan tempoh dan selang
Bagaimana saya mendaftar di pertandingan ini?
Saya mempunyai akaun nyata tetapi saya tidak boleh melihatnya didalam penilaian.
What is the prize fund of the rating?
Bagaimana saya boleh melihat hadiah tersebut dan bagaimana untuk mendapatkannya?
Mengapa saya dapat melihat kenyataan dan data peribadi sesetengah pedagang dan ada yang tidak boleh?
Bagaimana saya boleh menghubungi Pedagang?
Berapa kali saya boleh menyertai pertandingan ini?
Adakah tempat saya didalam penilaian dan hadiah bergantung kepada saiz deposit saya?