Wypłata dywidend

2016-09-25

Handlarze pracujący z kontraktami CFD na akcje największych spółek świata, mogą sprawdzić aktualną tabelę wypłat dywidend. Przypominamy, że wypłata dywidendy jest dostępna dla rachunków powyżej 10 000 USD oraz przy zakupie udziałów dwa dni przed oficjalną datą podziału dywidend dla akcjonariuszy.