Glossary

[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] [ E ] [ F ] [ G ] [ H ] [ I ] [ L ] [ M ] [ N ] [ O ] [ P ] [ Q ] [ R ] [ S ] [ T ] [ U ] [ V ] [ W ] [ Y ]

Ask - a rate, at which the bank sells the base currency;

Ascending tops - a term of technical analysis for parts of charts, where each top price is higher than the preceding one; serves as a descending indicator;

Account - records of financial transactions of a legal entity or an individual at a bank or other financial organizations;

Alert – a notification about a previously specified event in the market, for example, when prices reach a specified level;

Ascending bottoms – a term of technical analysis of charts, where each consequent bottom price is higher than the preceding one;

Account statement – the statement includes summarized data on the client's transactions for a specified period;

Od tej chwili, prowizja przedstawicieli internetowych (partnerów), którzy przyciągają klientów za pośrednictwem Internetu, naliczania w trybie czasu rzeczywistego zaraz po transakcji, jest zamknięta. Z przyjemnością przypominamy, że każdy handlarz z rzeczywistym kontem w naszej firmie może przyciągać klientów i uzyskiwać prowizję przy każdej transakcji. Oferujemy największe prowizje od polecenia, które są naliczane automatycznie.

04.11.2016

W obszarze osobistym handlarzy dostępna jest nowa opcja ręcznej modyfikacji dźwigni.
Dla kont Standardowych i Klasycznych bezpośrednio w obszarze osobistym można wybrać dowolny poziom dźwigni od 1:1 do 1:500.
5469600012785424

20.10.2016