การกุศล

เปลี่ยนแปลงโลกรอบตัวเรานั้นก็เพื่อเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตเราให้ดีขึ้น และนั่นไม่อาจประเมินราคาได้

โปรแกรมการกุศล

โครงการ Larson&Holz IT LTD เพื่อการกุศลนั้น มีเป้าหมายเพื่อจัดการปัญหาด้านสังคมและการแพทย์ทั่วโลก โดยโครงการนี้จะเน้นไปยังผู้ที่ได้รับผลกระทบในด้านการขาดแคลนอาหาร มูลนิธิเพื่อเด็กผู้ยากไร้ การฟื้นฟูสภาพสังคม การช่วยเหลือผู้ลี้ภัย และการปกป้องคุ้มครองสัตว์ใกล้สูญพัมธุ์

สำหรับความรับผิดชอบของบริษัทในปัจจุบันนี้มีแนวโน้มว่าจะใช้ผลกำไรไม่เพียงแต่เพื่อพัฒนาธุรกิจขององค์กร แต่ยังใช้เพื่อความต้องการทางสังคมที่เราอาศัยอยู่อีกด้วย การเปลี่ยนแปลงโลกรอบตัวเรานั้นก็เพื่อเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตเราให้ดีขึ้น และนั่นไม่อาจประเมินราคาได้


ภายในขอบข่ายงานของโครงการเพื่อการกุศลของเรานั้น เราได้ร่วมมือกับองค์กรต่อไปนี้: UNICEF, กาชาดสากล, องค์กรช่วยเหลือเด็กกำพร้าสากล ‘SOS Children’s Villages’, มูลนิธิ Saint-Petersburg ‘ศูนย์การฟื้นฟูทางสังคมสำหรับผู้ใหญ่และเด็กผู้ไร้ความสามารถในเขต Admiralteysky’, IFAW – กองทุนสากลเพื่อการสงเคราะห์สัตว์.


บริษัท Larson&Holz IT LTD มีการจัดสรรเงินทุนสำหรับการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมซึ่งมุ่งเน้นที่ชาวอัฟริกาผู้ประสบความแห้งแล้งและขาดแคลน โดยจะมอบเงินทุนไปยังค่ายผู้ลี้ภัยที่ประสบปัญหาการไร้บ้านและปัจจัยยังชีพอันเนื่องมาจากผลของสงคราม นอกจากนี้ เรายังได้จัดเตรียมการช่วยเหลือทางการเงินในโครงการฟื้นฟูสำหรับผู้ไร้ความสามารถและครอบครัวอีกด้วย

บริษัท Larson&Holz ได้ให้ความช่วยเหลือสัตว์ใกล้สูญพันธุ์โดยการดูแลหนึ่งในประชากรของสวนสัตว์ Leningrad ได้แก่ ลิงคอตต้อนท็อปแทมมาริน โดยการให้ความคุ้มครองอย่างเป็นทางการต่อสัตว์


Larson&Holz ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการศูนย์บรรเทาทุกข์แรดขาวที่ถูกคุกคามอีกด้วย นอกจากนี้ ทางบริษัทยังได้จัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือสัตว์ตัวสุดท้ายของสายพันธุ์ โดยการพัฒนาถิ่นอาศัยและโครงการพัฒนาการผสมพันธุ์เทียมเพื่อเพิ่มจำนวนประชากรแรดขาวทางตอนเหนืออีกด้วย


งานด้านการกุศลที่ดำเนินการโดย Larson&Holz เพื่อเด็กนั้น รวมไปถึงการช่วยเหลือด้านการเงินแก่องค์กรเพื่อเด็กกำพร้าสากลและโครงการผู้ช่วยด้านจิตใจและฟื้นฟูสังคมสำหรับเด็กผู้ไร้ความสามารถ บริษัทยังให้เงินทุนเพื่อช่วยเหลือด้านการแพทย์และมีส่วนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็กกำพร้าและเด็กจากครอบครัวที่ไม่สามารถให้การดูแลได้อีกด้วย