ค่าเลเวอเรจ

ค่าเลเวอเรจมาตรฐานของฟอเร็กซ์คือ 1:100


ซึ่งค่าเลเวอเรจของท่านอาจถูกปรับลงต่ำสุดที่ 1:1


สำหรับบัญชีที่มียอดเงินน้อยกว่า USD 1,000 ท่านสามารถตั้งค่าเลเวอเรจได้สูงสุดที่ 1:500


สำหรับการเทรดแบบ aggressive ด้วยบัญชีที่มียอดเงินน้อยกว่า USD 10,000 ท่านสามารถตั้งค่าเลเวอเรจได้สูงสุดที่ 1:200


นักลงทุนสามารถปรับเปลี่ยนค่าเลเวอเรจได้ทาง พื้นที่ส่วนตัว