นโยบายต่อต้านการฟอกเงิน

การระดมทุนแบบผิดกฎหมายและการฟอกเงินถือเป็นอาชญากรรมทางการเงินผ่านสถาบันทางการเงินระหว่างประเทศ รวมทั้งบริษัทโบรกเกอร์และตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงิน


การใช้สถาบันทางการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารเพื่อปิดบังที่มาที่ไม่ถูกต้องของเงินทุนและเชื่อมโยงการหมุนเวียนเงินภายใต้ลักษณะศูนย์รวมที่ถูกกฎหมาย


เพื่อป้องกันการร่วมมือระหว่างบุคคลที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย Larson&Holz IT จำกัด ได้ร่วมมือกันภายใต้กฎหมาย ในการไม่เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเงินและการปฏิบัติเกี่ยวกับเครดิตที่ผิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างรัดกุม

มาตรการตอบโต้

การตรวจสอบ


ระเบียบเกี่ยวกับการต่อต้านการฟอกเงินของเราประกอบไปด้วยการยืนยันตัวตนตามกฎหมายโดยการส่งเอกสารสำหรับตรวจสอบ ได้แก่ พาสปอร์ต หรือเอกสารระบุตัวตนประจำประเทศที่ประกอบไปด้วยชื่อและนามสกุล วันที่และสถานที่เกิด ตัวเลขและระยะเวลาที่ชี้ชัดได้ การส่งเอกสารพาสปอร์ตหรือสำเนาเอกสารที่มีคุณภาพสูงถือว่าถูกต้องตามกฎหมายสำหรับทั้งการเข้าร่วมสัญญากับโบรกเกอร์และการถอนเงิน หากยังไม่มีการส่งเอกสาร บัญชีเทรดจะไม่สามารถใช้งานได้ และการฝากเงินจะไม่สามารถทำได้เช่นกัน


เอกสารที่จะต้องใช้ในการยืนยันตัวตนของลูกค้า ประกอบไปด้วย:


 • เพื่อตรวจสอบที่อยู่ของลูกค้า ทางบริษัทขอให้ลูกค้าใช้เอกสารดังต่อไปนี้: สำเนาที่มีคุณภาพสูงของใบเสร็จค่าสาธารณูปโภค (ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำ ค่าไฟ) ที่ออกไม่เกิน 3 เดือนย้อนหลัง

 • สำหรับการฝากหรือถอนเงินผ่านบัตรเครดิต/เดบิต ลูกค้าจะต้องส่งสำเนาสแกนหรือภาพถ่ายบัตรเครดิต/เดบิต (ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง)

 • ด้านหน้าบัตรจะต้องแสดงชื่อและนามสกุลของผู้ถือบัตร วันหมดอายุ ตัวเลข 6 หลักแรก และ 3 หลักสุดท้ายของหมายเลขบัตร (ท่านสามารถปิดตัวเลขที่เหลือได้) สำเนาหรือภาพสแกนของด้านหลังบัตรจะต้องแสดงลายเซ็นของผู้ถือบัตร โดยท่านสามารถปิดโค้ด CVC2/CVV2 ไว้ได้

 • ทางบริษัทอาจร้องขอข้อมูลแหล่งเงินทุนของลูกค้า (ผ่านทางอีเมลหรือโทรศัพท์) ในภายหลังได้ ในกรณีที่ลูกค้าปฏิเสธที่จะส่งข้อมูลดังที่กล่าวมาด้านบน หรือส่งข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง


  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการต่อลูกค้าท่านดังกล่าวและบัญชีของลูกค้าท่านอื่นๆ ที่เปิดไว้ก่อนแล้ว

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  ฝากและถอนเงิน


  ขั้นตอนการฝากและถอนเงินเป็นไปตามมาตรฐานที่วางไว้และมีการร้องขอข้อมูลพาสปอร์ตของเจ้าของบัญชีหรือสำเนาดิจิตอลซึ่งสามารถใช้งานได้จริง และจะต้องเป็นไปตามข้อมูลพาสปอร์ตในฐานข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ลูกค้าจะต้องแจ้งให้ทางโบรกเกอร์ทราบด้วยข้อมูลพาสปอร์ตใหม่ในการเพิ่มเข้าฐานข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่ข้อมูลไม่ตรงกัน ทางโบรกเกอร์อาจปฏิเสธการฝากหรือถอนเงินจนกว่าจะมีการอัปเดตข้อมูล


  บัญชีเทรดสามารถใช้เพื่อดำเนินการในการเทรดโดยเฉพาะ บัญชีของบริษัทไม่สามารถใช้เพื่อการถ่ายโอนเงินได้ ในกรณีที่บริษัทเกิดข้อสงสัยว่ามีการใช้บริการเพื่อหาประโยชน์อย่างผิดกฎหมาย ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการขอข้อมูลเพิ่มเติมจากลูกค้า บริษัทอาจปฏิเสธที่จะให้บริการแก่ลูกค้าท่านนี้และบังคับให้ปิดบัญชี สำหรับการถอนเงินจะสามารถดำเนินการกับบัญชีธนาคารที่มีข้อมูลของลูกค้าตรงกันเท่านั้นว การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกอาจมีการจำกัดหรือยกเลิกได้ ทั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อสำนักงานของบริษัทหรือทีมซัพพอร์ตของ Larson&Holz หากมีคำถามเร่งด่วน


  ทั้งนี้ านสามารถติดต่อสำนักงานของบริษัท หรือทีมซัพพอร์ตของ Larson&Holz หากมีคำถามเร่งด่วน