นโยบายความเป็นส่วนตัว

Larson&Holz IT Ltdเข้าใจว่าท่านอาจจะต้องการที่จะทราบว่าข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลทางการเงินที่ท่านอาจจะส่งผ่านอินเตอร์เนตไปที่เว็บไซต์ Larson & Holz IT Ltd. นั้นจะถูกนำไปใช้อย่างไร และเราได้เขียนนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่ออธิบายรายละเอียดทั้งหมดเพื่อที่จะเก็บข้อมูลของท่านให้มีความปลอดภัย


เว็บไซต์นี้อาจจะมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้อยู่ในการควบคุมของ Larson & Holz IT LTD. ("เว็บไซต์บุคคลที่สาม") นโยบายนี้มีผลเฉพาะกับเว็บไซต์นี้ และ Larson & Holz IT Ltd. ไม่รับผิดชอบเนื้อหาหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์บุคคลที่สาม.

ข้อมูลที่ส่งไป Larson & Holz IT Ltd.

โปรดรับรู้ไว้ว่าอินเตอร์เนตนั้นไม่ถือว่าเป็นสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัย และข้อมูลที่ถูกส่งทางอินเตอร์เนตสามารถเข้าถึงได้จากบุคคลที่สามที่ไม่มีสิทธิ์ ซึ่งนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูล การเปลี่ยนแปลงเนื้อหา หรือความผิดพลาดทางเทคนิค ข้อมูลที่ส่งผ่านอินเตอร์เนตอาจจะถูกส่งข้ามระหว่างประเทศถึงแม้ว่าผู้รับและผู้ส่งข้อมูลจะอยู่ในประเทศเดียวกัน ดังนั้น ข้อมูลอาจจะส่งไปยังประเทศที่มีการปกป้องข้อมูลต่ำกว่าประเทศของท่านได้


Larson & Holz IT Ltd. ไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลในขณะที่ท่านส่งมาหาเราผ่านอินเตอร์เนต ในกรณีที่ท่านต้องการปกป้องความเป็นส่วนตัวเราขอให้ท่านเลือกช่องทางการติดต่ออื่นที่เหมาะสมกว่า.


Larson & Holz IT Ltd. จะนำทุกกระบวนการมาใช้เพื่อปกป้องข้อมูลของท่าน โดยเฉพาะในเรื่องของ "การจัดการบัญชี" แต่เราก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะมีความปลอดภัยทั้งหมด

การประมวลผลข้อมูลโดย Larson & Holz IT Ltd. และการใช้ข้อมูลสำหรับจุดประสงค์ทางการตลาด

Larson & Holz IT Ltd. จะไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านจากในเว็บไซต์นี้ยกเว้นว่าท่านจะเป็นคนให้ข้อมูลเอง และข้อมูลที่ได้รับจากท่านก็จะใช้ภายใต้กฎหมายที่กำหนดไว้ เราอาจจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านในด้านการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เราเชื่อว่าท่านมีความสนใจ.


Larson & Holz IT Ltd. อาจจะมีการใช้คุกกี้เพื่อเก็บข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัวในการเข้าเว็บไซต์นี้ เช่น IP address และหมายเลข session ข้อมูลนี้จะถูกเก็บเพื่อจุดประสงค์ของการจัดการหรือประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับสถิติประชากร และการติดตามการใช้งานเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์นี้


ท่านสามารถทำการยกเลิกคุกกี้หรือจาวาสคริปต์ในเมนูความปลอดภัยของบราวเซอร์ของท่านได้ อย่างไรก็ตามเมื่อท่านยกเลิกการใช้จาวาสคริปต์ เว็บไซต์อาจจะทำงานไม่ถูกต้องได้ ท่านอาจจะตั้งค่าให้บราวเซอร์ของท่านให้ยกเลิกการรับคุกกี้เฉพาะของ Larson & Holz IT Ltd. ได้

ความปลอดภัยของข้อมูล

ภายใน Larson & Holz IT Ltd. ข้อมูลของท่านจะถูกส่งและเก็บในสภาพแวดล้อมที่ได้รับการปกป้องข้อมูล เราทำทุกกระบวนการเพื่อไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเห็นโดยบุคคลที่สามที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ Larson & Holz IT Ltd. ในการให้บริการแก่ท่าน

ความน่าเชื่อถือของข้อมูล

แหล่งข้อมูลได้ถูกแปลออกเป็นหลายภาษา โดยภาษาอังกฤษเป็นภาษาพื้นฐานสำหรับแหล่งข้อมูลนี้ โดเมนหลักของบริษัทคือ https://www.lh-broker.com เราขอให้ท่านทราบว่าผู้ที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์รวมถึงลูกค้าของบริษัท Larson&Holz IT Ltd. สามารถรับข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับบริษัท รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการบริการและเงื่อนไขการเทรดเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นผ่านโดเมน https://www.lh-broker.com ถ้าไม่ได้ระบุเอาไว้เพิ่มเติม บางส่วนของบทความจะยึดเป็นภาษาอังกฤษไว้โดยไม่มีการแปล

เงื่อนไขการเทรด, บางบทความ รวมถึงกฎต่างๆของบริษัทอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศหรือแต่ละพื้นที่