คำเตือนความเสี่ยง

การเทรดในตลาดการเงินท่านมีโอกาสได้รับกำไรแต่ก็มีความเสี่ยงอยู่ด้วยดังต่อไปนี้:

ความเสี่ยงเกี่ยวกับเทคโนโลยี:

เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับด้านพลังงาน, การเชื่อมต่อผิดพลาด, อุปกรณ์ทำงานผิดพลาด, การปิดตัวลงของผู้ให้บริการราคาอ้างอิง และอื่นๆ

ความเสี่ยงของตลาด:

เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของราคาที่เป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามกับที่วิเคราะห์ไว้ ในการควบคุมความเสี่ยง ลูกค้าสามารถตั้ง stop-loss เพื่อจำกัดจำนวนเงินที่ขาดทุนได้เมื่อราคามาถึงจุด stop-loss แต่ว่าราคาที่ตั้งไว้อาจจะไม่ได้ถูกประมวลผลเสมอไป เช่น ในกรณีที่ราคามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วฉับพลัน;

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการประมวลผลราคา:

ลูกค้าความเข้าใจว่าในกรณีที่ราคามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วฉับพลันนั้น ราคาที่ลูกค้าได้ทำคำสั่งไว้อาจจะไม่ได้รับการประมวลผลเสมอไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ราคามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหรือตลาดมีสภาพคล่องต่ำ

เหตุสุดวิสัย:

ลูกค้าควรเข้าใจว่าตลาดอาจจะไม่มีความเสถียรในกรณีที่เกิดเหตุการณ์วิกฤตต่างๆ, การก่อการร้าย, การผิดนัดชำระหนี้ของรัฐบาล, การเปลี่ยนแปลงรัฐบาล, การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และอื่นๆ

ความเสี่ยงอื่น

การเทรดในตลาดการเงินทั้งช่องทางปกติและประเภทที่เทรดผ่านอินเตอร์เนตเป็นการเทรดที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ทำให้ไม่สามารถอธิบายความเสี่ยงได้ครอบคลุมหมดทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการเทรด ลูกค้าควรทำการศึกษาให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนที่จะเริ่มทำการเทรด

และในขณะที่หาแหล่งข้อมูลในเว็บไซต์ของเรา โปรดทราบว่า:

แหล่งข้อมูลได้ถูกแปลออกเป็นหลายภาษา โดยภาษาอังกฤษเป็นภาษาพื้นฐานสำหรับแหล่งข้อมูลนี้ โดเมนหลักของบริษัทคือ https://www.lh-broker.com เราขอให้ท่านทราบว่าผู้ที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์รวมถึงลูกค้าของบริษัท Larson&Holz IT Ltd. สามารถรับข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับบริษัท รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการบริการและเงื่อนไขการเทรดเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นผ่านโดเมน https://www.lh-broker.com ถ้าไม่ได้ระบุเอาไว้เพิ่มเติม บางส่วนของบทความจะยึดเป็นภาษาอังกฤษไว้โดยไม่มีการแปล

เงื่อนไขการเทรด, บางบทความ รวมถึงกฎต่างๆของบริษัทอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศหรือแต่ละพื้นที่