จ่ายปันผล

18.07.2017

 สำหรับเทรดเดอร์ที่มีสัญญา CFD ในหุ้นบริษัทต่างประเทศสามารถตรวจสอบจำนวนปันผลได้ในตาราง การจ่ายปันผลจะทำได้เมื่อเงินในบัญชีมีตั้งแต่ USD 10000 ขึ้นไป และเมื่อท่านซื้อหุ้นเป็นเวลา 2 วันก่อนที่จะมีการจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้น