เปลี่ยน Leverage

18.07.2017

 ออปชั่นในการเปลี่ยน leverage อยู่ในพื้นที่ส่วนบุคคล
สำหรับบัญชี Standard Classic ท่านสามารถเลือก leverage ตั้งแต่ 1:1 ถึง  1:500 ในพื้นที่ส่วนบุคคล