เปิดบัญชี

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปิดบัญชีเทรด:

  1. เลือกประเภทการให้บริการ
  2. กรอกแบบฟอร์มการสมัคร
  3. รับช่องทางยืนยันการสมัครทางอีเมล
  4. เริ่มเปิดบัญชีในระบบ
  5. ลงชื่อในสัญญาการใช้งาน
  6. อัพโหลดเอกสารและสำเนาหนังสือเดินทางภายในพื้นที่ส่วนตัว. หมายเหตุ! ท่านสามารถฝากเงินได้ก่อนโดยไม่ต้องใช้เอกสารใด สามารถส่งเอกสารในภายหลังได้ แต่ท่านจะไม่สามารถถอนเงินจากบัญชีเทรดได้หากยังไม่ผ่านการส่งเอกสาร
  7. ดาวน์โหลดโปรแกรมสำหรับการเทรดทางอินเทอร์เน็ต
  8. ใส่รหัสผ่านตามที่ได้รับตอนลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบว่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
  9. ฝากเงิน
  10. เริ่มเทรด
Start registration
ข้อแนะนำความเสี่ยงและข้อจำกัดในการรับผิดชอบ: