เกี่ยวกับการแข่งขัน

ทุกเดือน บริษัท Larson&Holz IT จำกัดจะมีการจัดแข่งขันนักลงทุนผ่านบัญชีเทรดจริงตั้งแต่ USD 100 และสำหรับ บัญชี Non-deposit จะเข้ามามีส่วนร่วมในการแข่งขันได้หลังจากการฝากเงินจริง


ท่านไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าแข่งขัน เพียงท่าน เปิดบัญชีจริง ในบริการประเภทใดก็ได้และเติมเงินเป็นจำนวนเท่าไหร่ก็ได้มากกว่า USD 100 จากนั้นภายใน 5 วันทำการ ท่านจะมีรายชื่อปรากฏในตารางการจัดอันดับพิเศษของการแข่งขันอัตโนมัติ


รางวัลสำหรับการแข่งขันจะมีทั้งหมด 10 ลำดับ, ทุกเดือน ซึ่งมูลค่ารางวัลรวมนั้นมากกว่า USD 10,000 หากท่านมีบัญชีจริงหลายบัญชี บัญชีของท่านทั้งหมดก็มีสิทธิ์ที่จะมีส่วนเข้าร่วมการแข่งขันนี้ ทุกต้นเดือน ผลการแข่งขันจะถูกประกาศอัตโนมัติและรางวัลจะถูกนำฝากเข้าบัญชีเทรดของท่านจากนั้นการแข่งขันครั้งใหม่จะเริ่มต้นทันที ท่านสามารถเข้าร่วมการแข่งขันและรับรางวัลได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยข้อมูลของผู้ชนะการแข่งขันจะอยู่ในหน้า ผลการแข่งขัน.


ลำดับที่ในตารางการแข่งขันจะเรียงตามผลรวมรายเดือน เพื่อความแม่นยำ ผลรวมจะนำมาคำนวณเป็นร้อยละโดยเริ่มตั้งแต่ที่นักลงทุนเข้าร่วมการแข่งขันจนถึงสิ้นเดือน นักลงทุนรายใหม่ที่เพิ่งลงทะเบียนและเติมเงินจะเข้าร่วมการแข่งขันในวันที่เท่าไหร่ก็ตามก็มีโอกาสได้รับรางวัลประจำเดือนนั้นได้เช่นกัน เมื่อถึงต้นเดือนถัดไปผลการแข่งขันก็จะถูกยกเลิกทั้งหมดและการแข่งขันรอบใหม่ก็จะเริ่มต้นขึ้น


ภายในตารางลำดับมีฟังก์ชั่นอยู่มากมาย ความจริงมันคือเครือข่ายสังคมนักลงทุนทั่วโลก ท่านสามารถเรียงลำดับนักลงทุนจากคอลัมน์ใดก็ได้และสามารถแชทกับนักลงทุนได้ ภายในพื้นที่ส่วนตัวของท่าน ท่านสามารถใส่ภาพแทนตัว เปิดและปิดข้อมูลส่วนตัวได้หลากหลาย ด้วยตัวช่วยการจัดลำดับผู้เทรดนี้จึงสามารถค้นหานักลงทุนหรือนักลงทุนอาจเลือกผู้เทรดได้