ตารางเรตติ้ง

N ชื่อเล่นของนักลงทุน แชท ประเทศ จังหวัด รายเดือน,% รายสัปดาห์,% รายวัน,% PRISE,$ LIFE, DS
1 0 congeal-jam +0-0 UK Sali. 1'112,7% 0% 0%
1000 USD >+999
137 days
2 0 anni +0-0 Russia Spb. 952,06% 0% 0%
1000 USD +344
1030 days
การแข่งขันหมายเลข 99
เงินรางวัล 14100$

ผู้ชนะ 145

ผู้ได้รับเลือก 182 เทรด

3 0 sweetly-mal +0-0 South Africa Phal. 699,42% 102,77% 102,77%
1000 USD +0
10 days
4 0 bringer-tit +0-0 Indonesia BOGO. 682,1% 682,1% 404,69%
500 USD +0
7 days
5 0 atlas-moh +0-0 Egypt Elwa. 458,5% 0% 0%
500 USD +0
14 days
6 0 terry-nmh +4-0 Kazakhstan Seme. 439,28% 10,92% 2,34%
500 USD +125
455 days
7 +1 puritan-tyj +5-2 Belarus Mins. 424,43% 29,34% 9,61%
400 USD +0
999 days
8 -1 holds-gho +0-0 Iran Tehr. 378,72% 14,19% 14,19%
400 USD +0
14 days
9 +157 bureau-vas +0-0 Russia Keme. 369,89% 0% 304,65%
400 USD >+999
267 days
10 +1 doormen-ns5 +6-1 Taiwan Taip. 362,56% 8,81% 6,74%
400 USD +0
198 days
11 -2 orders-ach +0-0 Indonesia Sema. 356,87% 356,87% 356,87%
400 USD +0
9 days
12 -2 panicky-h4j +5-2 Belarus Mins. 355,43% 43,35% 3,37%
300 USD +0
710 days
13 0 myelin-w9p +7-2 Belarus Mins. 321,34% 29,73% 4,16%
300 USD +126
196 days
14 0 fair-exn +5-0 Ukraine Khar. 319,1% 31,92% 3,74%
300 USD +0
787 days
15 -3 tomes-xw9 +5-0 Russia Kaza. 318,18% 13,19% 2,86%
300 USD +135
963 days
16 -1 undoing-4mg +5-2 Russia Yeka. 315,3% 32,29% 4,48%
300 USD +0
839 days
17 -1 escarps-o7b +6-1 Ghana Accr. 295,89% 26,2% 4,46%
200 USD +0
769 days
18 +UP worktop-bal +0-0 Hungary Buda. 292,74% 292,74% 0%
200 USD >+999
248 days
19 -1 wallow-sfb +6-2 Russia Sama. 270,61% 5,83% 3,65%
200 USD +132
214 days
20 -3 tossup-don +0-0 Indonesia Bata. 258,12% 13,95% 7,33%
200 USD +0
11 days

รายชื่อผู้เทรดทั้งหมด: 182