ตารางเรตติ้ง

N ชื่อเล่นของนักลงทุน แชท ประเทศ จังหวัด รายเดือน,% รายสัปดาห์,% รายวัน,% PRISE,$ LIFE, DS
1 0 nebular-eka +0-0 Russia Sama. 461,22% 0% 0%
1000 USD +634
65 days
2 0 barky-dmi +6-2 North Korea Pyon. 395,51% 34,72% 4,33%
1000 USD +495
660 days
การแข่งขันหมายเลข 76
เงินรางวัล 14100$

ผู้ชนะ 145

ผู้ได้รับเลือก 240 เทรด

3 0 gropes-eug +0-0 Russia Msk. 338,39% 106,63% 9,33%
1000 USD +554
380 days
4 +1 romans-6rf +7-1 Kazakhstan Alma. 253,56% 25,72% 5,92%
500 USD +494
851 days
5 -1 adenoma-lid +0-0 Russia Msk. 249,65% 0% 0%
500 USD +592
57 days
6 0 bier-vbm +6-0 Russia Toli. 244,72% 20,86% 7,67%
500 USD +233
652 days
7 +2 bangle-nur +0-0 Russia Msk. 227,19% 0,87% 10,6%
400 USD +619
39 days
8 0 oops-ele +0-0 Russia Sama. 207,52% 399,56% 0%
400 USD +602
64 days
9 +11 jocular-uma +0-0 Pakistan . 202,77% 203,35% 27,42%
400 USD >+999
277 days
10 0 dimmest-sve +0-0 Russia Sama. 201,92% 342,06% 11,07%
400 USD >+999
88 days
11 +1 zoomed-acx +7-2 Russia Perm. 190,75% 38,95% 10,85%
400 USD +260
510 days
12 +3 leave-dfu +6-0 Ukraine Kiev. 179,37% 51,05% 9,51%
300 USD +0
181 days
13 +1 oldage-5hm +6-1 Laos Vien. 176,8% 60,56% 7,79%
300 USD +0
696 days
14 +3 unworn-mxy +6-3 Ukraine Kiev. 176,19% 21,68% 10,13%
300 USD +496
528 days
15 +4 unmixed-nzb +4-3 India Kolk. 175% 61,54% 13,05%
300 USD +0
149 days
16 -3 insure-ryx +5-0 Russia Novo. 172,75% 19,08% 5,15%
300 USD +0
937 days
17 -6 oocytes-sws +5-0 Belarus Mins. 165,06% 23,57% 0%
200 USD +256
946 days
18 +3 clawed-vbm +7-2 Niger Niam. 158,01% 46,44% 12,03%
200 USD +498
345 days
19 -3 intents-sws +6-0 Belarus Mins. 151,23% 24,59% 0%
200 USD +0
1014 days
20 +3 bamboos-tyj +5-3 Ukraine Khar. 145,5% 60,63% 12,19%
200 USD +0
746 days

รายชื่อผู้เทรดทั้งหมด: 240