ตารางเรตติ้ง

N ชื่อเล่นของนักลงทุน แชท ประเทศ จังหวัด รายเดือน,% รายสัปดาห์,% รายวัน,% PRISE,$ LIFE, DS
1 0 beaded-j5b +5-3 Ukraine Kiev. 378.44% 41.92% 3.36%
1000 USD +547
967 days
2 0 teacup-7qt +3-1 Tokelau Nuku. 333.16% 75.7% 10.49%
1000 USD +0
377 days
การแข่งขันหมายเลข 70
เงินรางวัล 14100$

ผู้ชนะ 145

ผู้ได้รับเลือก 239 เทรด

3 0 rundown-dvb +6-2 Chad N'Dj. 307.46% 50.28% 4.73%
1000 USD +553
224 days
4 +1 fuelled-oar +7-3 Belarus Mins. 277.24% 28.55% 9.87%
500 USD +544
332 days
5 -1 mosaic-amb +0-0 Mexico . 273.38% 36.9% 1.46%
500 USD +0
14 days
6 0 wafture-yjn +5-2 Ukraine Odes. 267.55% 42.19% 8.33%
500 USD +540
626 days
7 +7 wrasse-o7b +7-1 Ukraine Kiev. 205.53% 53.24% 17.31%
400 USD +242
420 days
8 +2 webfoot-3fm +4-1 Kazakhstan Akto. 204.63% 42.6% 4.59%
400 USD +0
474 days
9 +3 pores-swn +6-1 Belarus Mins. 194.81% 46.71% 12.61%
400 USD +0
977 days
10 -3 duskier-zex +4-3 Armenia Erev. 194.19% 32.47% 0%
400 USD +132
789 days
11 -3 prowled-5yn +6-0 Belarus Mins. 189.39% 51.48% 0%
400 USD +0
851 days
12 -3 axehead-xr5 +4-1 Ukraine Kiev. 189.22% 35.45% 0%
300 USD +250
351 days
13 -2 risen-7qt +6-1 Kazakhstan Asta. 181.63% 35.52% 4.68%
300 USD +213
753 days
14 -1 fiches-o7b +6-2 Russia Novo. 159.29% 27.25% 0%
300 USD +119
315 days
15 +3 holdups-bj5 +6-2 Abkhazia Sukh. 151.7% 29.34% 4.99%
300 USD +111
807 days
16 0 rams-nat +0-0 Russia Msk. 145.05% 0% 0%
300 USD +697
431 days
17 +3 frameup-xzi +4-0 Belarus Mins. 142.56% 15.49% 4.78%
200 USD +257
512 days
18 -1 mexican-vla +0-0 Russia Simf. 140.66% 102.09% 0%
200 USD +473
50 days
19 0 actions-ale +0-0 Russia Spb. 139.28% 0% 1.47%
200 USD +683
326 days
20 +2 entered-nv3 +4-2 Russia Spb. 138.66% 138.66% 8.45%
200 USD +0
110 days

รายชื่อผู้เทรดทั้งหมด: 239