อัตราจ่ายปันผล

ปฏิทินการจ่ายปันผล
Ticker หุ้น 1 หุ้น 1 สัญญา อัตราจ่ายปันผล
1 #CSCO Cisco Systems Inc $0.33 $330
2 #GE General Electric $0.01 $10
3 #JPM JPMorgan Chase $0.8 $800
4 #MA Mastercard $0.33 $330
5 #PG Procter&Gamble $0.717 $717
6 #DD Du Pont I DE Nemours $0.38 $380
7 #CVX Chevron Corp. $1.12 $1120
8 #AA Alcoa Inc. $0.09 $30
9 #XOM Exxon Mobil $0.82 $820
10 #HD Home Depot Inc. $1.03 $1030
11 #PEP PEPSI Co $0.9275 $927
12 #F Ford Motor Company $0.15 $150
13 #TSLA Tesla Motors, Inc $0.5 $250
14 #RACE Ferrari S.p.A $0.682 $682
15 #LN LINE Corporation $0.1 $100
16 #NTDOY Nintendo Co Ltd $0.5 $500
17 #ADBE Adobe Systems Incorporated $0.0125 $12
18 #SBUX Starbucks Corporation $0.36 $360
19 #AAPL APPLE Inc. $0.73 $730
20 #PFE Pfizer $0.36 $360
21 #GS Goldman Sachs $0.8 $800
22 #V Visa Inc. $0.25 $250
23 #WMT Wal-Mart Stores Inc. $0.52 $520
24 #BAC BANK OF AMERICA $0.15 $150
25 #BA Boeing Co. $2.055 $2055
26 #IBM IBM Corp. $1.57 $1570
27 #HPQ Hewlett-Packard $0.16 $160
28 #INTC Intel Corp. $0.3 $300
29 #DIS Walt Disney $0.88 $880
30 #MCD McDonalds $1.16 $1160
31 #KO Coca-Cola $0.39 $390
32 #UBS UBS AG $0.69 $690
33 #JNJ Johnson&Johnson $0.9 $900
34 #MSFT Microsoft Corp. $0.46 $460

หมายเหตุ! ตารางแสดงการปรับเปลี่ยนปันผลตาม STANDARD LOT = 1000 หุ้น

สงวนทางกฎหมาย: บริษัทให้บริการสำหรับสัญญา CFD (contract for difference)

หมายความว่า การซื้อหรือขายใดๆเป็นข้อตกลงระหว่าง 2 ฝ่ายในการแลกเปลี่ยนส่วนต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิดของสัญญา ผลลัพธ์จากการที่ราคาเปลี่ยนแปลงจะถูกฝากหรือหักออกไปจากบัญชีเทรด เมื่อท่านซื้อสัญญา CFD ไม่ได้หมายความว่าท่านเป็นเจ้าของตราสารจริงๆหรือเป็นหุ้นส่วนของบริษัทแต่ท่านจะได้รับกำไรเมื่อมีราคาเปลี่ยนแปลง