อัตราจ่ายปันผล

ปฏิทินการจ่ายปันผล
Ticker หุ้น 1 หุ้น 1 สัญญา อัตราจ่ายปันผล
1 Apple Apple Inc. $0.82 $820
2 Procter&Gamble Procter&Gamble $0.791 $791
3 Caterpillar Caterpillar, Inc. $1.03 $1030
4 Starbucks Starbucks Corporation $0.41 $410
5 Citigroup Citigroup Inc. $0.51 $510
6 Williams-Sonoma Williams-Sonoma, Inc. $0.48 $480
7 Visa Visa Inc. $0.3 $300
8 Intel Intel Corp. $0.33 $330
9 WFC Wells Fargo & Company $0.1 $100
10 Pfizer Pfizer, Inc. $0.38 $380
11 Magna Int Magna International NYCE $0.698 $698
12 Johnson&Johnson Johnson&Johnson $1.01 $1010
13 Exxon Exxon Mobil $0.87 $870
14 Microsoft Microsoft Corp. $0.51 $510
15 IBM IBM Corp. $1.63 $1630
16 McDonalds McDonald's Corp. $1.25 $1250
17 DuPont E.I. du Pont de Nemours $0.3 $300
18 eBAY eBay Inc. $0.16 $160
19 VF V.F. Corporation $0.48 $480
20 UnitedHealth UnitedHealth Group $1.25 $1250
21 Bank Of America Bank Of America Corp. $0.18 $180
22 Harley Davidson Harley-Davidson, Inc. $0.02 $20
23 Goldman Sachs Goldman Sachs Group $1.25 $1250
24 Travelers The Travelers Companies, Inc. $0.85 $850
25 Nike Nike Inc. $0.245 $245
26 Coca-Cola The Coca-Cola $0.41 $410
27 Hewlett Packard Hewlett-Packard Co. $0.176 $176
28 Ethan Allen Ethan Allen Interiors Inc. $0.21 $210
29 Novatek Novatek $0.25 $250
30 Rosneft Rosneft $0.01 $10
31 MTS MTS $0.114 $114
32 Sberbank Sberbank Of Russia $0.24 $240
33 Petrobras Petroleo Brasileiro S.A. $0.09 $90
34 Gazprom Gazprom $0.26 $260

หมายเหตุ! ตารางแสดงการปรับเปลี่ยนปันผลตาม STANDARD LOT = 1000 หุ้น

สงวนทางกฎหมาย: บริษัทให้บริการสำหรับสัญญา CFD (contract for difference)

หมายความว่า การซื้อหรือขายใดๆเป็นข้อตกลงระหว่าง 2 ฝ่ายในการแลกเปลี่ยนส่วนต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิดของสัญญา ผลลัพธ์จากการที่ราคาเปลี่ยนแปลงจะถูกฝากหรือหักออกไปจากบัญชีเทรด เมื่อท่านซื้อสัญญา CFD ไม่ได้หมายความว่าท่านเป็นเจ้าของตราสารจริงๆหรือเป็นหุ้นส่วนของบริษัทแต่ท่านจะได้รับกำไรเมื่อมีราคาเปลี่ยนแปลง