อัตราจ่ายปันผล

ปฏิทินการจ่ายปันผล
Ticker หุ้น 1 หุ้น 1 สัญญา อัตราจ่ายปันผล
1 PBR Petroleo Brasileiro S.A. $0.077 $77
2 CSCO Cisco Systems Inc $0.35 $350
3 ORCL Oracle Corporation $0.24 $240
4 GE General Electric $0.01 $10
5 ETH Ethan Allen Interiors Inc. $0.21 $210
6 JPM JPMorgan Chase $0.9 $900
7 T AT&T Inc. $0.51 $510
8 VZ Verizon Communications Inc $0.62 $620
9 PTR PetroChina Company Ltd $0.96 $960
10 Novatek Novatek $0.22 $220
11 Rosneft Rosneft $0.23 $230
12 MTS MTS $0.13 $130
13 MA Mastercard $0.33 $330
14 AXP American Express Company $0.43 $430
15 PG Procter&Gamble $0.75 $750
16 WSM Williams-Sonoma, Inc. $0.48 $480
17 INTC Intel Corp. $0.32 $320
18 PFE Pfizer $0.36 $360
19 MSFT Microsoft Corp. $0.51 $510
20 MCD McDonalds $1.25 $1250
21 WMT Wal-Mart Stores Inc. $0.53 $530
22 Lukoil Lukoil ADR $2.46 $2460
23 TIF Tiffany & Co. $0.58 $580
24 RL Ralph Lauren Corporation $0.69 $690
25 PM Philip Morris International Inc $1.17 $1170
26 Sberbank Sberbank Of Russia $0.24 $240
27 Aeroflot Aeroflot Russian Airlines $0.04 $40
28 Gazprom Gazprom $0.26 $260

หมายเหตุ! ตารางแสดงการปรับเปลี่ยนปันผลตาม STANDARD LOT = 1000 หุ้น

สงวนทางกฎหมาย: บริษัทให้บริการสำหรับสัญญา CFD (contract for difference)

หมายความว่า การซื้อหรือขายใดๆเป็นข้อตกลงระหว่าง 2 ฝ่ายในการแลกเปลี่ยนส่วนต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิดของสัญญา ผลลัพธ์จากการที่ราคาเปลี่ยนแปลงจะถูกฝากหรือหักออกไปจากบัญชีเทรด เมื่อท่านซื้อสัญญา CFD ไม่ได้หมายความว่าท่านเป็นเจ้าของตราสารจริงๆหรือเป็นหุ้นส่วนของบริษัทแต่ท่านจะได้รับกำไรเมื่อมีราคาเปลี่ยนแปลง