นโยบายความเป็นส่วนตัว

LARSON & HOLZ IT LIMITED  เข้าใจว่าท่านอาจจะต้องการที่จะทราบว่าข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลทางการเงินที่ท่านอาจจะส่งผ่านอินเตอร์เนตไปที่เว็บไซต์ Larson & Holz IT Ltd. นั้นจะถูกนำไปใช้อย่างไร และเราได้เขียนนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่ออธิบายรายละเอียดทั้งหมดเพื่อที่จะเก็บข้อมูลของท่านให้มีความปลอดภัย

เว็บไซต์นี้อาจจะมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้อยู่ในการควบคุมของ Larson & Holz IT LTD. ("เว็บไซต์บุคคลที่สาม") นโยบายนี้มีผลเฉพาะกับเว็บไซต์นี้ และ Larson & Holz IT Ltd. ไม่รับผิดชอบเนื้อหาหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์บุคคลที่สาม


ข้อมูลที่ส่งไป Larson & Holz IT Ltd.

โปรดรับรู้ไว้ว่าอินเตอร์เนตนั้นไม่ถือว่าเป็นสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัย และข้อมูลที่ถูกส่งทางอินเตอร์เนตสามารถเข้าถึงได้จากบุคคลที่สามที่ไม่มีสิทธิ์ ซึ่งนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูล การเปลี่ยนแปลงเนื้อหา หรือความผิดพลาดทางเทคนิค ข้อมูลที่ส่งผ่านอินเตอร์เนตอาจจะถูกส่งข้ามระหว่างประเทศถึงแม้ว่าผู้รับและผู้ส่งข้อมูลจะอยู่ในประเทศเดียวกัน ดังนั้น ข้อมูลอาจจะส่งไปยังประเทศที่มีการปกป้องข้อมูลต่ำกว่าประเทศของท่านได้

Larson & Holz IT Ltd. ไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลในขณะที่ท่านส่งมาหาเราผ่านอินเตอร์เนต ในกรณีที่ท่านต้องการปกป้องความเป็นส่วนตัวเราขอให้ท่านเลือกช่องทางการติดต่ออื่นที่เหมาะสมกว่า

Larson & Holz IT Ltd. จะนำทุกกระบวนการมาใช้เพื่อปกป้องข้อมูลของท่าน โดยเฉพาะในเรื่องของ "การจัดการบัญชี" แต่เราก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะมีความปลอดภัยทั้งหมด


การประมวลผลข้อมูลโดย Larson & Holz IT Ltd. และการใช้ข้อมูลสำหรับจุดประสงค์ทางการตลาด

Larson & Holz IT Ltd. จะไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านจากในเว็บไซต์นี้ยกเว้นว่าท่านจะเป็นคนให้ข้อมูลเอง และข้อมูลที่ได้รับจากท่านก็จะใช้ภายใต้กฎหมายที่กำหนดไว้ เราอาจจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านในด้านการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เราเชื่อว่าท่านมีความสนใจ

Larson & Holz IT Ltd. อาจจะมีการใช้คุกกี้เพื่อเก็บข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัวในการเข้าเว็บไซต์นี้ เช่น IP address และหมายเลข session ข้อมูลนี้จะถูกเก็บเพื่อจุดประสงค์ของการจัดการหรือประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับสถิติประชากร และการติดตามการใช้งานเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์นี้

ท่านสามารถทำการยกเลิกคุกกี้หรือจาวาสคริปต์ในเมนูความปลอดภัยของบราวเซอร์ของท่านได้ อย่างไรก็ตามเมื่อท่านยกเลิกการใช้จาวาสคริปต์ เว็บไซต์อาจจะทำงานไม่ถูกต้องได้ ท่านอาจจะตั้งค่าให้บราวเซอร์ของท่านให้ยกเลิกการรับคุกกี้เฉพาะของ Larson & Holz IT Ltd. ได้


ความปลอดภัยของข้อมูล

ภายใน Larson & Holz IT Ltd. ข้อมูลของท่านจะถูกส่งและเก็บในสภาพแวดล้อมที่ได้รับการปกป้องข้อมูล เราทำทุกกระบวนการเพื่อไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเห็นโดยบุคคลที่สามที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ Larson & Holz IT Ltd. ในการให้บริการแก่ท่าน

ความน่าเชื่อถือของข้อมูล

แหล่งข้อมูลได้ถูกแปลออกเป็นหลายภาษา โดยภาษาอังกฤษเป็นภาษาพื้นฐานสำหรับแหล่งข้อมูลนี้ โดเมนหลักของบริษัทคือ https://www.lh-broker.com เราขอให้ท่านทราบว่าผู้ที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์รวมถึงลูกค้าของบริษัท Larson&Holz IT Ltd. สามารถรับข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับบริษัท รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการบริการและเงื่อนไขการเทรดเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นผ่านโดเมน https://www.lh-broker.com ถ้าไม่ได้ระบุเอาไว้เพิ่มเติม บางส่วนของบทความจะยึดเป็นภาษาอังกฤษไว้โดยไม่มีการแปล

เงื่อนไขการเทรด, บางบทความ รวมถึงกฎต่างๆของบริษัทอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศหรือแต่ละพื้นที่

 

Larson & Holz IT Ltd.
Dear clients,

vacation season has come to an end, time to get back to business. Larson and Holz's plans are many and we can't wait to share news with you.
04.09.2019
Attention!
22.08.2019