คำเตือนความเสี่ยง

การเทรดในตลาดการเงินท่านมีโอกาสได้รับกำไรแต่ก็มีความเสี่ยงอยู่ด้วยดังต่อไปนี้:

  • ความเสี่ยงเกี่ยวกับเทคโนโลยี เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับด้านพลังงาน, การเชื่อมต่อผิดพลาด, อุปกรณ์ทำงานผิดพลาด, การปิดตัวลงของผู้ให้บริการราคาอ้างอิง และอื่นๆ
  • ความเสี่ยงของตลาด เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของราคาที่เป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามกับที่วิเคราะห์ไว้ ในการควบคุมความเสี่ยง ลูกค้าสามารถตั้ง stop-loss เพื่อจำกัดจำนวนเงินที่ขาดทุนได้เมื่อราคามาถึงจุด stop-loss แต่ว่าราคาที่ตั้งไว้อาจจะไม่ได้ถูกประมวลผลเสมอไป เช่น ในกรณีที่ราคามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วฉับพลัน
  • ความเสี่ยงเกี่ยวกับการประมวลผลราคา ลูกค้าความเข้าใจว่าในกรณีที่ราคามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วฉับพลันนั้น ราคาที่ลูกค้าได้ทำคำสั่งไว้อาจจะไม่ได้รับการประมวลผลเสมอไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ราคามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหรือตลาดมีสภาพคล่องต่ำ
  • เหตุสุดวิสัย ลูกค้าควรเข้าใจว่าตลาดอาจจะไม่มีความเสถียรในกรณีที่เกิดเหตุการณ์วิกฤตต่างๆ, การก่อการร้าย, การผิดนัดชำระหนี้ของรัฐบาล, การเปลี่ยนแปลงรัฐบาล, การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และอื่นๆ
  • ความเสี่ยงอื่น การเทรดในตลาดการเงินทั้งช่องทางปกติและประเภทที่เทรดผ่านอินเตอร์เนตเป็นการเทรดที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ทำให้ไม่สามารถอธิบายความเสี่ยงได้ครอบคลุมหมดทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการเทรด ลูกค้าควรทำการศึกษาให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนที่จะเริ่มทำการเทรด

และในขณะที่หาแหล่งข้อมูลในเว็บไซต์ของเรา โปรดทราบว่า:

  • แหล่งข้อมูลได้ถูกแปลออกเป็นหลายภาษา โดยภาษาอังกฤษเป็นภาษาพื้นฐานสำหรับแหล่งข้อมูลนี้ โดเมนหลักของบริษัทคือ https://www.lh-broker.com เราขอให้ท่านทราบว่าผู้ที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์รวมถึงลูกค้าของบริษัท Larson&Holz IT Ltd. สามารถรับข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับบริษัท รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการบริการและเงื่อนไขการเทรดเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นผ่านโดเมน https://www.lh-broker.com ถ้าไม่ได้ระบุเอาไว้เพิ่มเติม บางส่วนของบทความจะยึดเป็นภาษาอังกฤษไว้โดยไม่มีการแปล
  • เงื่อนไขการเทรด, บางบทความ รวมถึงกฎต่างๆของบริษัทอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศหรือแต่ละพื้นที่
Larson & Holz IT Ltd.
Dear clients,

vacation season has come to an end, time to get back to business. Larson and Holz's plans are many and we can't wait to share news with you.
04.09.2019
Attention!
22.08.2019