ค่าเลเวอเรจ

ค่าเลเวอเรจมาตรฐานของฟอเร็กซ์คือ 1:100

ซึ่งค่าเลเวอเรจของท่านอาจถูกปรับลงต่ำสุดที่ 1:1

สำหรับบัญชีที่มียอดเงินน้อยกว่า USD 1,000 ท่านสามารถตั้งค่าเลเวอเรจได้สูงสุดที่ 1:500

สำหรับการเทรดแบบ aggressive ด้วยบัญชีที่มียอดเงินน้อยกว่า USD 10,000 ท่านสามารถตั้งค่าเลเวอเรจได้สูงสุดที่ 1:200

นักลงทุนสามารถปรับเปลี่ยนค่าเลเวอเรจได้ทาง พื้นที่ส่วนตัว

 Larson&Holz team is to attend Barcelona Trading Conference.
09.07.2019
 Watch out for Independence Day holidays
27.06.2019