ค่าเลเวอเรจ

ค่าเลเวอเรจมาตรฐานของฟอเร็กซ์คือ 1:100

ซึ่งค่าเลเวอเรจของท่านอาจถูกปรับลงต่ำสุดที่ 1:1

สำหรับบัญชีที่มียอดเงินน้อยกว่า USD 1,000 ท่านสามารถตั้งค่าเลเวอเรจได้สูงสุดที่ 1:500

สำหรับการเทรดแบบ aggressive ด้วยบัญชีที่มียอดเงินน้อยกว่า USD 10,000 ท่านสามารถตั้งค่าเลเวอเรจได้สูงสุดที่ 1:200

นักลงทุนสามารถปรับเปลี่ยนค่าเลเวอเรจได้ทาง พื้นที่ส่วนตัว

Dear clients,

vacation season has come to an end, time to get back to business. Larson and Holz's plans are many and we can't wait to share news with you.
04.09.2019
Attention!
22.08.2019