ค่าเลเวอเรจ

ค่าเลเวอเรจมาตรฐานของฟอเร็กซ์คือ 1:100

ซึ่งค่าเลเวอเรจของท่านอาจถูกปรับลงต่ำสุดที่ 1:1

สำหรับบัญชีที่มียอดเงินน้อยกว่า USD 1,000 ท่านสามารถตั้งค่าเลเวอเรจได้สูงสุดที่ 1:500

สำหรับการเทรดแบบ aggressive ด้วยบัญชีที่มียอดเงินน้อยกว่า USD 10,000 ท่านสามารถตั้งค่าเลเวอเรจได้สูงสุดที่ 1:200

นักลงทุนสามารถปรับเปลี่ยนค่าเลเวอเรจได้ทาง พื้นที่ส่วนตัว

 Uber IPO is finally coming
08.05.2019
 Celebration for Larson&Holz – bonuses for everyone
19.04.2019