Trading Contest from Larson&Holz


ทุกเดือน บริษัท Larson&Holz IT จำกัดจะมีการจัดแข่งขันนักลงทุนผ่านบัญชีเทรดจริงตั้งแต่ USD 100 และสำหรับ บัญชี Non-deposit จะเข้ามามีส่วนร่วมในการแข่งขันได้หลังจากการฝากเงินจริง

ท่านไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าแข่งขัน เพียงท่าน เปิดบัญชีจริง ในบริการประเภทใดก็ได้และเติมเงินเป็นจำนวนเท่าไหร่ก็ได้มากกว่า USD 100 จากนั้นภายใน 5 วันทำการ ท่านจะมีรายชื่อปรากฏในตารางการจัดอันดับพิเศษของการแข่งขันอัตโนมัติ

รางวัลสำหรับการแข่งขันจะมีทั้งหมด 10 ลำดับทุกเดือน ซึ่งมูลค่ารางวัลรวมนั้นมากกว่า USD 10,000 หากท่านมีบัญชีจริงหลายบัญชี บัญชีของท่านทั้งหมดก็มีสิทธิ์ที่จะมีส่วนเข้าร่วมการแข่งขันนี้ ทุกต้นเดือน ผลการแข่งขันจะถูกประกาศอัตโนมัติและรางวัลจะถูกนำฝากเข้าบัญชีเทรดของท่านจากนั้นการแข่งขันครั้งใหม่จะเริ่มต้นทันที ท่านสามารถเข้าร่วมการแข่งขันและรับรางวัลได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยข้อมูลของผู้ชนะการแข่งขันจะอยู่ในหน้าผลการแข่งขัน

ลำดับที่ในตารางการแข่งขันจะเรียงตามผลรวมรายเดือน เพื่อความแม่นยำ ผลรวมจะนำมาคำนวณเป็นร้อยละโดยเริ่มตั้งแต่ที่นักลงทุนเข้าร่วมการแข่งขันจนถึงสิ้นเดือน นักลงทุนรายใหม่ที่เพิ่งลงทะเบียนและเติมเงินจะเข้าร่วมการแข่งขันในวันที่เท่าไหร่ก็ตามก็มีโอกาสได้รับรางวัลประจำเดือนนั้นได้เช่นกัน เมื่อถึงต้นเดือนถัดไปผลการแข่งขันก็จะถูกยกเลิกทั้งหมดและการแข่งขันรอบใหม่ก็จะเริ่มต้นขึ้น

ภายในตารางลำดับมีฟังก์ชั่นอยู่มากมาย ความจริงมันคือเครือข่ายสังคมนักลงทุนทั่วโลก ท่านสามารถเรียงลำดับนักลงทุนจากคอลัมน์ใดก็ได้และสามารถแชทกับนักลงทุนได้ ภายในพื้นที่ส่วนตัวของท่าน ท่านสามารถใส่ภาพแทนตัว เปิดและปิดข้อมูลส่วนตัวได้หลากหลาย ด้วยตัวช่วยการจัดลำดับผู้เทรดนี้จึงสามารถค้นหานักลงทุนหรือนักลงทุนอาจเลือกผู้เทรดได้
Dear clients,

vacation season has come to an end, time to get back to business. Larson and Holz's plans are many and we can't wait to share news with you.
04.09.2019
Attention!
22.08.2019