ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปิดบัญชีเทรด:
ข้อแนะนำความเสี่ยงและข้อจำกัดในการรับผิดชอบ:
 • 1

  การเทรดโดยใช้เลเวอเรจมีความเสี่ยงสูง

 • 2

  เราให้บริการเทรดทางอินเทอร์เน็ตกับตราสารทางการตลาดที่มีการซื้อขายโดยตรง (OTC), สัญญามูลค่าความต่างของค่าเงิน (CFD) และตราสารอื่นๆ เท่านั้น

 • 3

  เราไม่มีบริการจัดการสินทรัพย์และไม่ได้รับประกันผลกำไรของลูกค้า

 • 4

  ผู้ที่เป็นพลเมืองของประเภทสหรัฐอเมริกา เกาหลีเหนือ และอิหร่าน ไม่สามารถใช้บริการได้

 • 5

  การเทรด CFD แนะนำสำหรับนักลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเท่านั้น

 • 6

  การเทรดด้วยเลเวอเรจจะต้องพิจารณาปัจจัยให้ถี่ถ้วน เนื่องจากไม่เพียงให้ผลตอบแทนที่สูงเท่านั้น แต่ยังสามารถขาดทุนเป็นจำนวนมากได้เช่นกัน

 • 7

  ลูกค้าอาจรักษามาร์จิ้นไว้ได้บางส่วนหรือสูญเสียทั้งหมดได้

 • 8

  เราขอแนะนำให้ท่านใช้วิธีป้องกันในการจัดการเงิน เช่น คำสั่ง stop loss เพื่อจำกัดความเสี่ยงที่อาจได้รับ

 • 9

  ลูกค้าไม่ต้องชดใช้เงินส่วนที่ขอยืมหรือที่เทรดเสียไปซึ่งอาจเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อสวัสดิภาพการเงินที่แท้จริงของลูกค้า The Client mustn’t use for trading borrowed funds or such fund the loss of which can cause the substantial damage to Clients’ welfare.

 • 10

  ก่อนการเทรดจริง เราขอแนะนำให้ท่านศึกษาข้อมูลการเทรดโดยใช้มาร์จิ้นอย่างละเอียดและทดลองเทรดที่บัญชีเดโม

Dear clients,

vacation season has come to an end, time to get back to business. Larson and Holz's plans are many and we can't wait to share news with you.
04.09.2019
Attention!
22.08.2019