ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปิดบัญชีเทรด:
ข้อแนะนำความเสี่ยงและข้อจำกัดในการรับผิดชอบ:
 • 1

  การเทรดโดยใช้เลเวอเรจมีความเสี่ยงสูง

 • 2

  เราให้บริการเทรดทางอินเทอร์เน็ตกับตราสารทางการตลาดที่มีการซื้อขายโดยตรง (OTC), สัญญามูลค่าความต่างของค่าเงิน (CFD) และตราสารอื่นๆ เท่านั้น

 • 3

  เราไม่มีบริการจัดการสินทรัพย์และไม่ได้รับประกันผลกำไรของลูกค้า

 • 4

  ผู้ที่เป็นพลเมืองของประเภทสหรัฐอเมริกา เกาหลีเหนือ และอิหร่าน ไม่สามารถใช้บริการได้

 • 5

  การเทรด CFD แนะนำสำหรับนักลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเท่านั้น

 • 6

  การเทรดด้วยเลเวอเรจจะต้องพิจารณาปัจจัยให้ถี่ถ้วน เนื่องจากไม่เพียงให้ผลตอบแทนที่สูงเท่านั้น แต่ยังสามารถขาดทุนเป็นจำนวนมากได้เช่นกัน

 • 7

  ลูกค้าอาจรักษามาร์จิ้นไว้ได้บางส่วนหรือสูญเสียทั้งหมดได้

 • 8

  เราขอแนะนำให้ท่านใช้วิธีป้องกันในการจัดการเงิน เช่น คำสั่ง stop loss เพื่อจำกัดความเสี่ยงที่อาจได้รับ

 • 9

  ลูกค้าไม่ต้องชดใช้เงินส่วนที่ขอยืมหรือที่เทรดเสียไปซึ่งอาจเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อสวัสดิภาพการเงินที่แท้จริงของลูกค้า The Client mustn’t use for trading borrowed funds or such fund the loss of which can cause the substantial damage to Clients’ welfare.

 • 10

  ก่อนการเทรดจริง เราขอแนะนำให้ท่านศึกษาข้อมูลการเทรดโดยใช้มาร์จิ้นอย่างละเอียดและทดลองเทรดที่บัญชีเดโม

 Larson&Holz team is to attend Barcelona Trading Conference.
09.07.2019
 Watch out for Independence Day holidays
27.06.2019