ค่าสเปรดที่แคบที่สุดในวงการฟอเร็กซ์

ค่าสเปรดที่แคบที่สุดในวงการฟอเร็กซ์


เราสามารถเสนอค่าสเปรดที่แคบที่สุด เริ่มจาก 0 จุด สำหรับคู่หลัก

เรารับราคาโดยตรงจากผู้จัดเตรียมสภาพคล่องรายใหญ่ที่สุด ค่าสเปรดนั้นไม่คงที่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด ในภาวะที่ตลาดสงบค่าสเปรดจะเริ่มจาก 0.0-0.2 จุด ซึ่งค่าสเปรดเฉลี่ยต่อวันจะอยู่ที่ประมาณ 1.6-2.1 จุดสำหรับคู่หลักและ 4.0-5.0 จุดสำหรับคู่อื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมานี้ เรารับประกันการประมวลผลรายการเทรดว่าปราศจากการ requote และความล่าช้าโดยไม่สมควร ทั้งหมดนี้แทนคำขอบคุณจากเราที่สามารถมอบให้ภายใต้สภาวะทางการเมืองที่ดีและมีเทคโนโลยีนวัตกรรมในการจัดการสภาพคล่อง

เราคิดค่าคอมมิชั่นต่ำที่สุด – USD 6 ต่อ USD 100,000 นอกจากนี้ ยังมีการลดค่าคอมมิชชั่นให้สูงสุด USD 1 ตาม ตารางนี้


 Please be prepared to the forthcoming changes
04.08.2019
 Larson&Holz team is to attend Barcelona Trading Conference.
09.07.2019