Forex-family Tài khoản Islamic

Giao dịch không phí SWAP

Đối với các trader giao dịch dài hạn, chúng tôi rất vui mừng được cung cấp cho bạn dịch vụ Tài khoản Islamic. Loại dịch vụ này được gọi là SAFE. Bạn được phép giao dich mà không bị tính phí SWAP trong vòng hai tháng. Thay vì swap, chúng tôi chỉ tính bạn phí hoa hồng. Lợi ích của loại tài khoản này có thể được thấy vào ngày thứ 3 bạn giữ trạng thái giao dịch. Và lãi suất trên loại tài khoản trên cũng cao hơn rất nhiều, lên đến 10%. Vui lòng xem thông tin chi tiết ở đây