Đòn bẩy

Tỷ lệ đòn bẩy tiêu chuẩn là 1:100


Bạn có thể giảm đòn bẩy xuống 1:1 theo ý muốn


Đối với những tài khoản ít hơn 1000 USD, bạn hoàn toàn có thể đặt đòn bẩy là 1:500


Đối với giao dịch tích cực hơn trên các tài khoản ít hơn 10000 USD, bạn có thể đặt đòn bẩy lên đến 1: 200


Nhà giao dịch có thể sửa đổi tỷ lệ đòn bẩy trong khu vực khách hàng