Market Execution

Market Execution - Hệ thống xử lý lệnh tân tiến nhất


Chúng tôi sử dụng công hệ tiên tiến nhất trong Xử lý lệnh, hoàn toàn không có requotes ngay cả trên những thị trường giao dịch nhanh. Các giao dịch được hoàn thành theo giá thị trườngđưa ra bởi nhà cung cấp thanh khoản. Nhờ có công nghệ "smart-dealer", các lệnh giao dịch đều được khớp với mức giá tốt hơn. Vui lòng lưu ý rằng giá thị trường có thể sẽ khác với mức giá trên.