Chênh lệch giá thị trường

Spread thấp nhất trên Thị trường Forex

Chúng tôi cung cấp cho bạn mức spread thấp nhất bắt đầu từ 0 điểm đối với các cặp tiền chính.


Chúng tôi lấy tỷ giả trực tiếp từ các nhà cung cấp thanh khoản. Spread thay đổi liên tục phụ thuộc vào tình hình thị trường. Khi thị trường yên tĩnh, ít biến động, spread sẽ từ 0,0-0,2 điểm. Mức spread trung bình hàng ngày vào khoảng 1,6 - 2,1 điểm cho các cặp tiền chính và 4,0 - 5,0 pips cho các cặp tiền chéo. Thêm vào đó, chúng tôi còn đảm bảo khớp lệnh mà không có requotes và các tình trạng trì hoãn vô lý. Tất cả những điều trên là có thể nhờ vào chính sách và công nghệ tiền phong trong quản lý thanh khoản.


Chúng tôi tính phí hoa hồng thấp nhất –USD 6 cho tài khoản USD 100 000. Phí hoa hồng này còn được giảm đến USD 1 theo bảng sau.