Chính sách chống rửa tiền (AML)

Việc kiếm tiền và rửa tiền trái phép là hợp pháp hóa các quỹ tiền tệ hình sự thông qua các tổ chức tài chính quốc tế, bao gồm các công ty môi giới và thị trường ngoại hối.


Sử dụng các tổ chức tài chính phi ngân hàng cho phép giấu các nguồn vốn bất hợp pháp và sử dụng chúng vào hoạt động kinh doanh tiền dưới hình thức vốn pháp định.


Để ngăn ngừa sự hợp tác với những người quan tâm đến bất động sản bất hợp pháp, Larson & Holz IT Ltd sẽ không tham gia có chủ định vào các hoạt động tiền tệ và tín dụng bất hợp pháp.

Biện pháp đối phó

Xác minh


Chính sách chống rửa tiền của chúng tôi bao gồm việc nhận dạng bắt buộc đối với khách hàng của chúng tôi bằng cách cung cấp các tài liệu xác minh danh tính, đó là hộ chiếu hoặc các tài liệu nhận dạng quốc gia khác có ghi họ tên, ngày và nơi sinh, số và thời hạn hiệu lực. Hộ chiếu hoặc bản sao chép chất lượng cao là bắt buộc đối với cả việc ký hợp đồng với người môi giới và với việc rút tiền. Trước khi hoàn hồ sơ yêu cầu thì bạn không thể kích hoạt tài khoản giao dịch và tiền gửi không khả dụng.


Các tài liệu liên quan khác để xác minh danh tính khách hàng bao gồm:


 • Để xác minh địa chỉ của khách hàng, Công ty yêu cầu một trong các văn bản sau đây: bản sao có độ phân giải cao các hóa đơn điện nước (điện thoại cố định, nước, điện) , phát hành trong vòng 3 tháng gần đây;

 • Đối với hoạt động gửi tiền hoặc rút tiền qua thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ, khách hàng cần nộp bản sao hoặc ảnh của thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ của mình (cả hai mặt trước và mặt sau).

 • Mặt trước của thẻ cần hiển thị tên đầy đủ của chủ thẻ, thời hạn hết hạn, sáu số đầu tiên và 4 số cuối của số thẻ (những số còn lại có thể che đi). Bản sao hoặc bản scan mặt sau thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ phải có chữ ký hiển thị của chủ thẻ, mã CVC2 / CVV2 nên được che đi.

 • Công ty có thể yêu cầu thông tin về nguồn tiền của khách hàng (có thể được xử lý qua e-mail hoặc qua điện thoại);


  Trong trường hợp khách hàng từ chối cung cấp thông tin được mô tả ở trên hoặc cố ý cung cấp thông tin gây hiểu lầm, Công ty vẫn có quyền từ chối cung cấp dịch vụ cho khách hàng này và đóng tài khoản hiện tại của khách hàng.

  Thông tin bổ sung

  Gửi quỹ và rút vốn


  Thủ tục gửi quỹ và rút vốn được xử lý theo các tiêu chuẩn đã được thiết lập và yêu cầu phải có hộ chiếu của chủ sở hữu tài khoản hoặc bản sao kỹ thuật số và tuân thủ đầy đủ các dữ liệu hộ chiếu với các thông tin trong cơ sở dữ liệu của Công ty. Trong trường hợp thay đổi dữ liệu cá nhân, khách hàng nên thông báo cho người môi giới số liệu hộ chiếu mới của họ để thêm chúng vào cơ sở dữ liệu. Trong trường hợp dữ liệu không thống nhất, người môi giới có thể từ chối xử lý khoản tiền gửi quỹ hoặc rút vốn cho đến khi thông tin cập nhật được cung cấp theo cách thức đã được thiết lập.


  Tài khoản giao dịch chỉ được sử dụng cho hoạt động với các công cụ tài chính. Tài khoản công ty không được sử dụng để chuyển tiền. Trong trường hợp Công ty nghi ngờ khai thác bất hợp pháp các dịch vụ của mình, chúng tôi có quyền yêu cầu thông tin bổ sung từ khách hàng. Công ty có thể từ chối cung cấp dịch vụ cho khách hàng này và bắt buộc đóng tài khoản. Trong trường hợp này, việc rút vốn chỉ có thể được thực hiện thông qua tài khoản ngân hàng với các thông tin cá nhân chi tiết của khách hàng. Việc chuyển tiền điện tử có thể bị hạn chế hoặc hủy bỏ.


  Bạn có thể liên hệ với văn phòng Công ty và nhóm hỗ trợ của Larson & Holznếu có bất kỳ câu hỏi nào.