Cảnh báo rủi ro

Giao dịch các công cụ tài chính trên thị trường cho bạn khả năng sinh lời cao nhưng đồng thời cũng mang một số rủi ro nhất định. Những rủi ro đó có thể bao gồm:

Rủi ro kỹ thuật:

Các rủi ro liên quan đến tình trạng mất điện, gián đoạn đường truyền tín hiệu và các thiết bị của bên cung cấp, việc ngưng hoạt động của bên cung cấp tỷ giá, v.v...;


Rủi ro thị trường:

Rủi ro liên quan đến việc giá các công cụ tài chính thay đổi theo hướng không mong muốn. Nhằm quản lý được mức lỗ có thể xảy ra, Khách hàng có thể sử dụng lệnh stop-loss để ngừng các trạng thái giao dịch đang chịu lỗ khi giá chạm đến một mức cụ thể. Việc đặt các lệnh ngừng này không phải lúc nào cũng có thể giới hạn lỗ của Khách hàng tại giá trị đặt trước, khi các tình trạng không tốt diễn ra trên thị trường, ví dụ như giá thay đổi đột ngột;


Rủi ro hoạt động:

Khách hàng nên hiểu rằng khi giá thị trường di chuyển quá nhanh, việc khớp lệnh của Khách hàng tại mức giá họ mong muốn không phải lúc nào cũng khả thi. Trường hợp này đặc biệt xảy ra khi giá biến động quá mạnh hoặc khi thanh khoản trên thị trường thấp;


Bất khả kháng:

Khách hàng nên hiểu rằng thị trường có thể trở nên rất mất ổn định khi có khủng hoảng thế giới, hành động khủng bố, rủi ro không có khả năng chi trả nợ, giải tán chính phủ, các thay đổi lớn của một số chỉ báo kinh tế, v.v...


Các rủi ro khác:

Giao dịch các công cụ tài chính nói chung và giao dịch qua Internet nói riêng đều là các dịch vụ công nghệ cao. Bản cảnh báo rủi ro này không thể đưa ra được hết các rủi ro liên quan đến các hoạt động giao dịch. Vì lý do đó, Khách hàng nên nghiên cứu về giao dịch công cụ tài chính một cách kỹ lưỡng trước khi bắt đầu các hoạt động giao dịch.


Điều kiện giao dịch, một số bài viết và cả các quy tắc hiện tại của Công ty có thể sẽ khác đối với từng quốc gia và khu vực khác nhau.