Điều chỉnh đòn bẩy

25.09.2016

Lựa chọn mới trong việc điều chỉnh đòn bẩy thủ công hiện đã khả dụng ở khu vực cá nhân của trader.
Đối với các tài khoản Standard Classic, bạn có thể chọn các mức đòn bẩy từ 1:1 lên đến 1:500 trực tiếp từ Khu vực cá nhân.