Chi trả cổ tức

20.10.2016

Các trader đang giao dịch CFD trên cổ phiếu các công ty lớn hàng đầu thế giới có thể xem qua bảng chi trả cổ tức được cập nhật liên tục.
Chúng tôi xin lưu ý rằng chi trả cổ tức chỉ áp dụng với các tài khoản trên 10 000 USD và áp dụng khi bạn mua cổ phiếu 2 ngày trước ngày chính thức phân phối cổ tức đến các cổ đông.