Nạp tiền vào tài khoản tức thờ

04.11.2016

Nhiều phương thức nạp rút tiền vào tài khoản mới đã được thêm vào gần đây.
Nếu bạn sử dụng thẻ tín dụng để nạp tiền vào tài khoản, chúng tôi sẽ chịu thay bạn tất cả các chi phí và hoa hồng. Tiền sẽ vào tài khoản chỉ trong vài giây.
Bạn cũng có thể nạp tiền vào tài khoản qua các hệ thống thanh toán nổi tiếng như Neteller, FasaPay, China Union Pay, Boleto và các loại khác.