• Main
  • News list
  • Chức năng trả hoa hồng đại lý tự động

Chức năng trả hoa hồng đại lý tự động

16.08.2016

Từ bây giờ, hoa hồng cho các đại diện web (đối tác) tìm khách hàng từ mạng internet tích lũy theo chế độ thời gian thực sau mỗi giao dịch kết thúc không còn khả dụng nữa. Chúng tôi vui mừng được thông báo cho các bạn rằng bất kỳ trader nào có tài khoản thật đăng ký với công ty có thể mang khách hàng về và nhận hoa hồng cho mỗi giao dịch. Chúng tôi đưa ra ưu đãi với phí giới thiệu khách cao nhất và sẽ được tích lũy tự động.