Thiết lập ứng dụng trên Android

Để cài đặt phiên bản trên điện thoại di động của nền tảng Tùy chọn nhị phân cho thiết bị trong hệ điều hành Android, hãy truy cập vào trang của ứng dụng trong Google Play hoặc nhập "Larson Holz tùy chọn nhị phân" tại ô tìm kiếm

Tại bảng dữ liệu tìm kiếm, chọn tùy chọn nhị phân - Larson & Holz và di chuyển đến cửa sổ sau. Bấm nút "Cài đặt" để đồng ý tải xuống và bắt đầu thực hiện cài đặt. Ứng dụng miễn phí và không chứa bất kỳ quảng cáo nào.

Sau khi ứng dụng được cài đặt thành công, sẽ xuất hiện một lối tắt trên màn hình thiết bị của bạn:

Khởi chạy ứng dụng. Sau đó đăng nhập vào cửa sổ mở ra bằng tài khoản đăng nhập và mật khẩu, tài khoản dùng thử (Larson-Demo) hoặc tài khoản giao dịch thực sự (Larson-Live).

Trong trường hợp bạn chưa đăng ký, hãy chuyển sang tài khoản dùng thử (Larson-Demo) hoặc đăng ký tài khoản giao dịch thực sự (Larson-Live) bằng cách đăng nhập sử dụng mật khẩu, sau đó bấm chọn nút “Đăng ký”

Sau khi bạn đã đăng ký và đăng nhập, bạn có thể tiến hành mua bán các tùy chọn nhị phân.