Gửi mẫu đơn đăng ký setup trung tâm giao dịch.

Nếu bạn quan tâm tới loại hình kinh doanh này và đã sẵn sàng hợp tác với chúng tôi theo hình thức nhượng quyền như được đưa ra trên website của chúng tôi, vui lòng điền thông tin vào mẫu đơn sau. Nhân viên của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất để làm rõ các thông tin chi tiết trong việc setup trung tâm giao dịch tại khu vực bạn sinh sống.


Lưu ý quan trọng! Bạn phải nhận thức được rằng dữ liệu mà chúng tôi chuyển tới cho bạn liên quan đến các điều kiện thanh toán tài chính chung và kỹ thuật quản lý kinh doanh, những thông tin này là tuyệt mật và không được phép công khai với công chúng.


Chúng tôi có toàn quyền trong việc thẩm tra, rà soát đặc biệt đối với bạn và quyền từ chối hợp tác mà không cần phải đưa ra lý do.

Gửi mẫu đăng ký

Bắt buộc điền đầy đủ các trường.