Forex cổ điển

Larson&Holz hỗ trợ hai loại tài khoản chính: - Cổ điển NDD. Trang web này hỗ trợ đăng ký đối với tài e khoản cổ điển .

Lợi thế chính của các tài khoản ngoại hối Cổ điển là việc đảm bảo thực hiện giải quyêt các lệnh đang chờ cũng như đảm bảo giới hạn tối đa chênh lệch giá mua và giá bán bất kể các điều kiện thị trường.


Ngay cả vào thời điểm thị trường rộ lên những tin giật gân về mức chênh lệch giá cao, phần mềm đặc biệt của chúng tôi sẽ không để chênh lệch giá vượt quá một số giá trị được xác định trước. Sự chênh lệch giá trung bình là 1,4 -1,8 pips và tối đa là 5,0 - 7,0 pips.


Ngoài ra còn có nhiều tùy chọn bổ sung đối với tài khoản cổ điển, từ ưu đãi về lãi suất cho đến các chương trình thưởng khác nhau. Để biết chi tiết xin vui lòng ghé thăm.


Nhược điểm của tài khoản cổ điển là chênh lệch giá cao hơn so với tài khoản NDD và thao tác thực hiện chậm hơn.


Tài khoản cổ điển là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho những người mới bắt đầu , và cho những nhà giao dịch chỉ thích một vài giao dịch đơn giản trong ngày.