Kết quả cuộc thi

Cuộc thi độc đáo

Mỗi tháng

Dự kiến hòa lần thứ 91-

$14'100

Đến hạn chót cuộc thi:

No Ngày tháng Thành viên Đang hoạt động Số giao dịch Tổng giá trị giải thưởng Prizes Vị trí thứ nhất Giải thưởng Thêm
90 09/2020 8477 309 156 14100 USD 145
beau-blv
1000 USD Thêm
89 08/2020 7953 302 156 14100 USD 145
sobs-pav
1000 USD Thêm
88 07/2020 7279 301 141 14100 USD 145
cupful-7bb
1000 USD Thêm
87 06/2020 7207 371 144 14100 USD 145
splash-sk6
1000 USD Thêm
86 05/2020 7073 342 143 14100 USD 145
garner-cm4
1000 USD Thêm
85 04/2020 7219 340 155 14100 USD 145
crave-s3f
1000 USD Thêm
84 03/2020 7253 340 156 14100 USD 145
babbler-5bb
1000 USD Thêm
83 02/2020 7575 342 143 14100 USD 145
games-zex
1000 USD Thêm
82 01/2020 37858 474 137 14100 USD 145
wold-lmj
1000 USD Thêm
81 12/2019 39411 572 268 14100 USD 145
howler-j5w
1000 USD Thêm
80 11/2019 39822 529 147 14100 USD 145
hooting-j5b
1000 USD Thêm
79 10/2019 39897 588 145 14100 USD 145
galop-ahz
1000 USD Thêm
78 09/2019 39824 580 174 14100 USD 145
gaolers-j5w
1000 USD Thêm
77 08/2019 40125 595 197 14100 USD 145
garbs-mj3
1000 USD Thêm
76 07/2019 40104 529 154 14100 USD 145
barky-dmi
1000 USD Thêm
75 06/2019 40193 639 272 14100 USD 145
impute-sur
1000 USD Thêm
74 05/2019 40134 751 251 14100 USD 145
tiptoed-gen
1000 USD Thêm
73 04/2019 40760 674 145 14100 USD 145
toolbox-vla
1000 USD Thêm
72 03/2019 40804 700 233 14100 USD 145
lidded-iri
1000 USD Thêm
71 02/2019 40679 664 232 14100 USD 145
goethe-lze
1000 USD Thêm
70 01/2019 41965 685 241 14100 USD 145
beaded-j5b
1000 USD Thêm
69 12/2018 42068 739 317 14100 USD 145
nurses-ahz
1000 USD Thêm
68 11/2018 41385 686 206 14100 USD 145
poured-xwr
1000 USD Thêm
67 10/2018 40332 681 231 14100 USD 145
stature-9vq
1000 USD Thêm
66 09/2018 38638 630 227 14100 USD 145
cutlass-imi
1000 USD Thêm
65 08/2018 36575 993 279 14100 USD 145
quitted-acx
1000 USD Thêm
64 07/2018 35929 1239 329 14100 USD 145
built-kau
1000 USD Thêm
63 06/2018 34999 1664 445 14100 USD 145
encoded-hxw
1000 USD Thêm
62 05/2018 33915 1676 448 14100 USD 145
plosive-cxr
1000 USD Thêm
61 04/2018 32816 1617 523 14100 USD 145
brought-i3c
1000 USD Thêm
60 03/2018 21986 508 145 14100 USD 145
boosts-gal
1000 USD Thêm
59 02/2018 44431 643 278 14100 USD 145
abstain-nik
1000 USD Thêm
58 01/2018 42470 624 286 14100 USD 145
sigmoid-ulz
1000 USD Thêm
57 12/2017 41051 598 326 14100 USD 145
beasts-jnz
1000 USD Thêm
56 11/2017 39668 613 251 14100 USD 145
coitus-hmu
1000 USD Thêm
55 10/2017 38316 618 274 14100 USD 145
attune-l95
1000 USD Thêm
54 09/2017 36984 599 268 14100 USD 145
druid-nik
1000 USD Thêm
53 08/2017 35776 582 248 14100 USD 145
speedup-nzb
1000 USD Thêm
52 07/2017 34177 542 216 14100 USD 145
maw-vik
1000 USD Thêm
51 06/2017 33107 596 315 14100 USD 145
halogen-uri
1000 USD Thêm
50 05/2017 31868 556 243 14100 USD 145
oldie-vsf
1000 USD Thêm
49 04/2017 30381 589 221 14100 USD 145
moss-yeo
1000 USD Thêm
48 03/2017 29222 581 234 14100 USD 145
knocked-oar
1000 USD Thêm
47 02/2017 29286 562 277 14100 USD 145
gaunter-vq6
1000 USD Thêm
46 01/2017 28923 550 254 14100 USD 145
armies-fmd
1000 USD Thêm
45 12/2016 28878 545 247 14100 USD 145
streaky-bbj
1000 USD Thêm
44 11/2016 28799 584 221 14100 USD 145
tremors-yxz
1000 USD Thêm
43 10/2016 28120 604 226 14100 USD 145
gage-zix
1000 USD Thêm
42 09/2016 27654 579 250 14100 USD 145
twig-wm5
1000 USD Thêm
41 08/2016 27486 510 229 14100 USD 145
tenured-tyj
1000 USD Thêm
40 07/2016 27293 481 229 14100 USD 145
dopy-h4j
1000 USD Thêm
39 06/2016 27183 446 226 14100 USD 145
linkup-gle
1000 USD Thêm
38 05/2016 27492 447 195 14100 USD 145
waxen-imi
1000 USD Thêm
37 04/2016 27143 411 169 14100 USD 145
grieves-6zj
1000 USD Thêm
36 03/2016 27395 399 175 14100 USD 145
fairly-evg
1000 USD Thêm
35 02/2016 27578 395 163 14100 USD 145
whining-iwt
1000 USD Thêm
34 01/2016 27045 404 176 14100 USD 145
guzzled-zix
1000 USD Thêm
33 12/2015 27505 403 177 14100 USD 145
prevent-lty
1000 USD Thêm
32 11/2015 28319 432 185 14100 USD 145
include-bvq
1000 USD Thêm
31 10/2015 28542 418 145 14100 USD 145
settle-lbl
1000 USD Thêm
30 09/2015 28847 409 189 14100 USD 145
kindled-5yn
1000 USD Thêm
29 08/2015 28778 400 172 14100 USD 145
comes-xni
1000 USD Thêm
28 07/2015 28531 411 175 14100 USD 145
yours-3l9
1000 USD Thêm
27 06/2015 29606 375 175 14100 USD 145
wheels-7xh
1000 USD Thêm
26 05/2015 29831 371 150 14100 USD 145
startup-mis
1000 USD Thêm
25 04/2015 29839 334 127 14100 USD 145
theist-xyi
1000 USD Thêm
24 03/2015 30298 305 119 14100 USD 145
rodeo-jnz
1000 USD Thêm
23 02/2015 40544 313 127 14100 USD 145
beadier-yjn
1000 USD Thêm
22 01/2015 39612 305 147 14100 USD 145
ears-gumndd
1000 USD Thêm
21 12/2014 39140 353 140 14000 USD 140
zillion-o7b
1000 USD Thêm
20 11/2014 37806 315 155 14000 USD 140
ambit-qts
1000 USD Thêm
19 10/2014 35797 423 210 14000 USD 140
shaping-ant
1000 USD Thêm
18 09/2014 34415 425 185 14000 USD 140
yip-sk6
1000 USD Thêm
17 08/2014 33299 360 180 14000 USD 140
renames-i3c
1000 USD Thêm
16 07/2014 31882 287 159 14000 USD 140
asset-9sj
1000 USD Thêm
15 06/2014 31459 442 178 14000 USD 140
krill-7xh
1000 USD Thêm
14 05/2014 30189 426 182 11270 USD 120
elastin-yxz
1000 USD Thêm
13 04/2014 29779 401 183 11270 USD 120
persia-sws
1000 USD Thêm
12 03/2014 28308 347 145 11270 USD 120
hepatic-uah
1000 USD Thêm
11 02/2014 26845 306 104 11270 USD 120
Bostvava-NW
1000 USD Thêm
10 01/2014 26535 287 102 11270 USD 120
bursted-wik
1000 USD Thêm
9 12/2013 26158 340 127 11750 USD 110
bridges-hmu
1000 USD Thêm
8 11/2013 25708 379 138 11530 USD 100
ladled-oar
1000 USD Thêm
7 10/2013 23054 334 129 10000 USD 49
Tovarich-Gukoff
1000 USD Thêm
6 09/2013 20908 4026 385 8000 USD 40
humming-k6r
1000 USD Thêm
5 08/2013 18989 3852 215 3500 USD 20
Stiffler
1000 USD Thêm
4 07/2013 17490 3186 109 0 USD 3
nickname
0 USD Thêm
3 06/2013 15940 2712 0 1280 USD 15
booing-ale
500 USD Thêm
2 05/2013 14382 2100 0 740 USD 10
induced-ale
300 USD Thêm
1 04/2013 13087 1380 0 2600 USD 5
Orbital
1000 USD Thêm