Quy định cuộc thi

Điều kiện và thể lệ cuộc thi và đánh giá trader hàng tháng:

Mục tiêu khác của bảng đánh giá
Thời gian và chu kỳ tổ chức
Làm sao để tôi đăng ký tham gia?
Tôi có tài khoản thật nhưng tôi không tìm thấy nó trên bảng đánh giá.
Quỹ tiền thưởng của cuộc thi là bao nhiêu?
Làm sao để tôi thấy giải thưởng của mình và làm sao để lấy nó?
Tại sao có một số trader tôi có thể thấy các báo cáo và dữ liệu cá nhân nhưng một số khác lại không?
Làm sao để tôi liên lạc với một trader?
Tôi được phép tham gia cuộc thi bao nhiêu lần?
Xếp hạng của tôi trên bảng và giải thưởng của tôi sẽ phụ thuộc vào khối lượng ký quỹ của tôi đúng không?