Chia cổ tức

Lịch trả Cổ tức
Ticker Cổ phần 1 cổ phần 1 hợp đồng Chia cổ tức
1 CSCO Cisco Systems Inc $0.35 $350
2 GE General Electric $0.01 $10
3 DIS Walt Disney $0.88 $880
4 ETH Ethan Allen Interiors Inc. $0.19 $190
5 Aeroflot Aeroflot Russian Airlines $0.04 $40
6 ORCL Oracle Corporation $0.24 $240
7 JPM JPMorgan Chase $0.8 $800
8 T AT&T Inc. $0.51 $510
9 VZ Verizon Communications Inc $0.603 $603
10 Rosneft Rosneft $0.168 $168
11 VOD Vodafone Group Plc $0.46 $460
12 Lukoil Lukoil ADR $2.18 $2187
13 MTS MTS $0.3 $300
14 MA Mastercard $0.33 $330
15 AXP American Express Company $0.39 $390
16 Gazprom Gazprom $0.1 $100
17 PTR PetroChina Company Ltd $1.185 $1185
18 CAT Caterpillar, Inc. $1.03 $1030
19 WSM Williams-Sonoma, Inc. $0.48 $480
20 ADBE Adobe Systems Incorporated $0.0125 $12
21 PFE Pfizer $0.36 $360
22 WMT Wal-Mart Stores Inc. $0.53 $530
23 BA Boeing Co. $2.055 $2055
24 MSFT Microsoft Corp. $0.46 $460
25 HPQ Hewlett-Packard $0.16 $160
26 Novatek Novatek $0.2 $200
27 Sberbank Sberbank Of Russia $0.25 $250
28 CHL China Mobile Ltd. $0.798 $798
29 TIF Tiffany & Co. $0.58 $580
30 PM Philip Morris International Inc $1.14 $1140
31 RL Ralph Lauren Corporation $0.688 $688
32 PBR Petroleo Brasileiro S.A. $0.038 $38

Lưu ý! Bảng sau thể hiện mức điều chỉnh cổ tức dựa trên 1 lô tiêu chuẩn = 1000 cổ phần.

Những khoản đặt trước hợp lệ: công ty cung cấp dịch vụ cho các hợp đồng CFD (hợp đồng chênh lệch).

Điều này có nghĩa là bất kỳ giao dịch Mua hoặc Bán nào đều phải qua thỏa thuận giữa hai bên để trao đổi chênh lệch giữa giá mở và giá đóng của hợp đồng. Kết quả tài chính thu được từ chênh lệch giá được lưu ký hoặc rút khỏi tài khoản giao dịch. Khi mua hợp đồng CFD, bạn không thực sự sở tài sản cơ bản hay trở thành cổ đông của công ty, tuy vậy bạn hoàn toàn có thể nhận được lợi nhuận khi có sự thay đổi giá.