Chia cổ tức

Lịch trả Cổ tức
Ticker Cổ phần 1 cổ phần 1 hợp đồng Chia cổ tức
1 #CSCO Cisco Systems Inc $0.33 $330
2 #GE General Electric $0.01 $10
3 #JPM JPMorgan Chase $0.8 $800
4 #MA Mastercard $0.33 $330
5 #PG Procter&Gamble $0.717 $717
6 #DD Du Pont I DE Nemours $0.38 $380
7 #CVX Chevron Corp. $1.12 $1120
8 #AA Alcoa Inc. $0.09 $30
9 #XOM Exxon Mobil $0.82 $820
10 #HD Home Depot Inc. $1.03 $1030
11 #PEP PEPSI Co $0.9275 $927
12 #F Ford Motor Company $0.15 $150
13 #TSLA Tesla Motors, Inc $0.5 $250
14 #RACE Ferrari S.p.A $0.682 $682
15 #LN LINE Corporation $0.1 $100
16 #NTDOY Nintendo Co Ltd $0.5 $500
17 #ADBE Adobe Systems Incorporated $0.0125 $12
18 #SBUX Starbucks Corporation $0.36 $360
19 #AAPL APPLE Inc. $0.73 $730
20 #PFE Pfizer $0.36 $360
21 #GS Goldman Sachs $0.8 $800
22 #V Visa Inc. $0.25 $250
23 #WMT Wal-Mart Stores Inc. $0.52 $520
24 #BAC BANK OF AMERICA $0.15 $150
25 #BA Boeing Co. $2.055 $2055
26 #IBM IBM Corp. $1.57 $1570
27 #HPQ Hewlett-Packard $0.16 $160
28 #INTC Intel Corp. $0.3 $300
29 #DIS Walt Disney $0.88 $880
30 #MCD McDonalds $1.16 $1160
31 #KO Coca-Cola $0.39 $390
32 #UBS UBS AG $0.69 $690
33 #JNJ Johnson&Johnson $0.9 $900
34 #MSFT Microsoft Corp. $0.46 $460

Lưu ý! Bảng sau thể hiện mức điều chỉnh cổ tức dựa trên 1 lô tiêu chuẩn = 1000 cổ phần.

Những khoản đặt trước hợp lệ: công ty cung cấp dịch vụ cho các hợp đồng CFD (hợp đồng chênh lệch).

Điều này có nghĩa là bất kỳ giao dịch Mua hoặc Bán nào đều phải qua thỏa thuận giữa hai bên để trao đổi chênh lệch giữa giá mở và giá đóng của hợp đồng. Kết quả tài chính thu được từ chênh lệch giá được lưu ký hoặc rút khỏi tài khoản giao dịch. Khi mua hợp đồng CFD, bạn không thực sự sở tài sản cơ bản hay trở thành cổ đông của công ty, tuy vậy bạn hoàn toàn có thể nhận được lợi nhuận khi có sự thay đổi giá.