Tùy chọn giao dịch và hoa hồng

CHÍNH SÁCH QUYỀN CHỌN

Phụ thuộc vào các lựa chọn theo khối lượng tài khoản sẽ áp dụng bonus, lãi suất, v.v... khác nhau.

Khối lượng
ký gửi1
Thực hiện Công cụ

SWAP2

St/Safe

%Rate3

St/Safe
ForexFamily Bonuses Đòn bẩy
tối đa
>25$ Thị trường Only FX MT/Không có pips không/không không có không có 1:500
>1`000$ Thị trường Only FX MT/Không có pips 1/No Thỉnh thoảng 1:200
>10`000$ Thị trường FX, Shares MT/+0 pips 3/4 1:100
>25`000 Thị trường ALL MT/+0 pips 4/6 1:100
>50`000 Thị trường ALL MT/Không có pips 5/No 1:100
>100`000 Thị trường MT/Không có pips 10/Không Không 1:50

CHÍNH SÁCH PHÍ HOA HỒNG

Phí hoa hồng sẽ được cắt giảm theo bảng dưới đây phụ thuộc vào số lượng trạng thái đã đóng. St/lot=100000 đồng tiền cơ sở

FF:0 FF:1 FF:2 FF:3 FF:4 FF:5
0-200 st. lots 200-1'000 s.l. 1'000-2`000 s.l. 2’000-3`000 s.l. 3’000-5`000 s.l. >5`000 s.l.
EURUSD 6,0 $ 5,0 $ 4,0 $ 3,0 $ 2,0 $ 1,0 $
USDJPY 6,0 $ 5,0 $ 4,0 $ 3,0 $ 2,0 $ 1,0 $
USDCAD 6,0 $ 5,0 $ 4,0 $ 3,0 $ 2,0 $ 1,0 $
AUDUSD 6,0 $ 5,0 $ 4,0 $ 3,0 $ 2,0 $ 1,0 $
EURGBP 6,0 $ 5,0 $ 4,0 $ 3,0 $ 2,0 $ 1,0 $
USDCHF 6,0 $ 5,0 $ 4,0 $ 3,0 $ 2,0 $ 1,0 $
GBPUSD 6,0 $ 6,0 $ 6,0 $ 5,0 $ 4,0 $ 3,0 $
NZDUSD 6,0 $ 6,0 $ 6,0 $ 5,0 $ 4,0 $ 3,0 $
USDSGD 6,0 $ 6,0 $ 6,0 $ 5,0 $ 4,0 $ 3,0 $
EURCHF 6,0 $ 6,0 $ 6,0 $ 5,0 $ 4,0 $ 3,0 $
EURJPY 6,0 $ 6,0 $ 6,0 $ 5,0 $ 4,0 $ 3,0 $
CADJPY 6,0 $ 6,0 $ 6,0 $ 5,0 $ 4,0 $ 3,0 $
AUDJPY 6,0 $ 6,0 $ 6,0 $ 5,0 $ 4,0 $ 3,0 $
USDHKD 6,0 $ 6,0 $ 6,0 $ 5,0 $ 4,0 $ 3,0 $
CHFJPY 6,0 $ 6,0 $ 6,0 $ 5,0 $ 4,0 $ 3,0 $
CADCHF 6,0 $ 6,0 $ 6,0 $ 5,0 $ 4,0 $ 3,0 $
GBPJPY 6,0 $ 6,0 $ 6,0 $ 5,0 $ 4,0 $ 3,0 $
GBPCHF 6,0 $ 6,0 $ 6,0 $ 5,0 $ 4,0 $ 3,0 $
USDPLN 6,0 $ 6,0 $ 6,0 $ 5,0 $ 4,0 $ 3,0 $
USDDKK 6,0 $ 6,0 $ 6,0 $ 5,0 $ 4,0 $ 3,0 $
USDNOK 6,0 $ 6,0 $ 6,0 $ 5,0 $ 4,0 $ 3,0 $
USDSEK 6,0 $ 6,0 $ 6,0 $ 5,0 $ 4,0 $ 3,0 $
USDMXN 6,0 $ 6,0 $ 6,0 $ 5,0 $ 4,0 $ 3,0 $
USDRUB 6,0 $ 6,0 $ 6,0 $ 5,0 $ 4,0 $ 3,0 $
#SHARES 5 pips 4 pips 4 pips 3 pips 3 pips 2 pips
GOLD 5(0) pips 5(0) pips 4(0) pips 4(0) pips 3(0) pips 3(0) pips
SILVER 5 pips 5 pips 4 pips 4 pips 3 pips 3 pips
OIL 50 pips 45 pips 40 pips 35 pips 30 pips 30 pips
Giới hạn ký gửi
Quy tắc tính SWAP
Tích lũy lãi suất