Đặc tính kỹ thuật

Market Execution

Chúng tôi sử dụng hệ thống Execution cho tất cả các loại sản phẩm. "“Smart Dealer”", công nghệ cho phép xử lý hơn 20% số lượng lệnh tại mức giá tốt hơn

CHÍNH SÁCH VỀ SPREAD

Bảng dưới đây thê hiện phạm vi giảm spread. Spread được giảm phụ thuộc vào số lượng giao dịch

CÔNG CỤ FOREX - 24 pairs. Đòn bẩy 1: 100
CFDs trên CỔ PHIẾU - 42 công cụ. Đòn bẩy 1: 10
HÀNG HÓA - 10 công cụ. Đòn bẩy 1: 50
CHỈ SỐ - 03 công cụ. Không sử dụng trong giao dịch.
Giới hạn ký gửi
Quy tắc tính SWAP
Tích lũy lãi suất