Thuật ngữ

 

[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] [ E ] [ F ] [ G ] [ H ] [ I ] [ L ] [ M ] [ N ] [ O ] [ P ] [ Q ] [ R ] [ S ] [ T ] [ U ] [ V ] [ W ] [ Y ]

Ask - a rate, at which the bank sells the base currency;

Ascending tops - a term of technical analysis for parts of charts, where each top price is higher than the preceding one; serves as a descending indicator;

Account - records of financial transactions of a legal entity or an individual at a bank or other financial organizations;

Alert – a notification about a previously specified event in the market, for example, when prices reach a specified level;

Ascending bottoms – a term of technical analysis of charts, where each consequent bottom price is higher than the preceding one;

Account statement – the statement includes summarized data on the client's transactions for a specified period;

Nhiều phương thức nạp rút tiền vào tài khoản mới đã được thêm vào gần đây.Nếu bạn sử dụng thẻ tín dụng để nạp tiền vào tài khoản, chúng tôi sẽ chịu thay bạn tất cả các chi phí và hoa hồng. Tiền sẽ vào tài khoản chỉ trong vài giây.
04.11.2016
Các trader đang giao dịch CFD trên cổ phiếu các công ty lớn hàng đầu thế giới có thể xem qua bảng chi trả cổ tức được cập nhật liên tục.
20.10.2016