Đòn bẩy

Standard Forex leverage is 1:100

At will you may decrease  the leverage up to 1:1

For the accounts of less than USD 1000 you are welcome to set leverage up to 1:500

For more aggressive trading on the accounts less than USD 10000 you may set the leverage up to 1:200

The trader can modify leverage in the Cleints’ Area

Nhiều phương thức nạp rút tiền vào tài khoản mới đã được thêm vào gần đây.Nếu bạn sử dụng thẻ tín dụng để nạp tiền vào tài khoản, chúng tôi sẽ chịu thay bạn tất cả các chi phí và hoa hồng. Tiền sẽ vào tài khoản chỉ trong vài giây.
04.11.2016
Các trader đang giao dịch CFD trên cổ phiếu các công ty lớn hàng đầu thế giới có thể xem qua bảng chi trả cổ tức được cập nhật liên tục.
20.10.2016