Chi trả cổ tức

Các trader đang giao dịch CFD trên cổ phiếu các công ty lớn hàng đầu thế giới có thể xem qua bảng chi trả cổ tức được cập nhật liên tục.
Chúng tôi xin lưu ý rằng chi trả cổ tức chỉ áp dụng với các tài khoản trên 10 000 USD và áp dụng khi bạn mua cổ phiếu 2 ngày trước ngày chính thức phân phối cổ tức đến các cổ đông.

20.10.2016
Back to list

Nhiều phương thức nạp rút tiền vào tài khoản mới đã được thêm vào gần đây.Nếu bạn sử dụng thẻ tín dụng để nạp tiền vào tài khoản, chúng tôi sẽ chịu thay bạn tất cả các chi phí và hoa hồng. Tiền sẽ vào tài khoản chỉ trong vài giây.
04.11.2016
Các trader đang giao dịch CFD trên cổ phiếu các công ty lớn hàng đầu thế giới có thể xem qua bảng chi trả cổ tức được cập nhật liên tục.
20.10.2016