Bước 1.

Lựa chọn dịch vụ

Vui lòng chọn loại dịch vụ mà bạn muốn sử dụng. Thông tin chi tiết về dịch vụ được cung cấp cho bạn ở mục "Chi tiết".

Standard

Standard

[Details]

Safe

Safe

[Details]

Start

Start

[Details]

 
Non Deposit

Non Deposit

[Details]

Free Demo

Free Demo

[Details]

Nhiều phương thức nạp rút tiền vào tài khoản mới đã được thêm vào gần đây.Nếu bạn sử dụng thẻ tín dụng để nạp tiền vào tài khoản, chúng tôi sẽ chịu thay bạn tất cả các chi phí và hoa hồng. Tiền sẽ vào tài khoản chỉ trong vài giây.
04.11.2016
Các trader đang giao dịch CFD trên cổ phiếu các công ty lớn hàng đầu thế giới có thể xem qua bảng chi trả cổ tức được cập nhật liên tục.
20.10.2016