Feedback
First Social Network of Traders
Total - | Asset -

 
N
  • ×
Biệt hiêu của nhà giao dịch Chat Nước  Thành phố Hàng tháng,% Hàng tuần,% Hàng ngày,% PRIZE, $ LIFE,ds FRIENDS
Luật lệ
  • contest - N 78
  • Prize Fund - 14'100$
  • Địa điểm trao thưởng - 145
  • Số giao dịch - 202 traders
×
52 +14feebler-qi3
 
×
VietnamHo.72,09%72,09%9,92%50 USD−0242 days
1 +0invests-5bb
 
×
VenezuelaCara.9'553,68%00,00%00,00%1'000 USD+278968 days
555 +UProaches-bah
 
Full Name:
Duvlaev Bahrom
E-mail:
hidden
Số điện:
998943657423
×
UzbekistanTash.00,00%00,00%00,00%0 USD−2302670 days
547 +UPmorale-val
 
Full Name:
Kovalyova Valentina
E-mail:
hidden
Số điện:
380504183271
×
UkraineCher.00,00%00,00%00,00%0 USD−2222679 days
703 +UPinstil-ana
 
×
UkraineCher.00,00%00,00%00,00%0 USD−374248 days
611 +UPatomic-9pb
 
×
UkraineDnip.00,00%00,00%00,00%0 USD−284952 days
705 +UPcreek-val
 
×
UkraineDnip.00,00%00,00%00,00%0 USD−376246 days
62 +14blocs-i6n
 
×
UkraineDnip.64,49%22,31%8,12%50 USD−511156 days+1
240 +23joggers-6cm
 
×
UkraineDnip.00,00%65,53%6,61%0 USD−15493 days
613 +UPovertly-isu
 
×
UkraineDnip.00,00%00,00%00,00%0 USD−2861187 days
590 +UPexperts-exn
 
×
UkraineDnip.00,00%00,00%00,00%0 USD−2621060 days
489 +UPgesture-and
 
Full Name:
Shapoval Andrey
E-mail:
hidden
Số điện:
hidden
×
UkraineDnip.0,30%Open2,74%1,59%0 USD>+9991884 daysd
503 +UPalps-mar
 
Full Name:
Mariya Marchenko
E-mail:
hidden
Số điện:
hidden
×
UkraineDnip.0,16%Open3,00%1,91%0 USD>+9991815 daysd
63 +2bushes-ns5
 
×
UkraineDone.64,33%17,11%4,29%50 USD−28519 days+1
83 +4bolster-dmi
 
×
UkraineDone.50,76%26,34%3,80%30 USD−49468 days
763 +UPpaling-ale
 
×
UkraineDone.00,00%00,00%00,00%0 USD−70081 days
53 +8guzzler-xnm
 
×
UkraineDone.71,99%14,44%5,05%50 USD+83328 days+1
228 +29porting-i3c
 
×
UkraineDone.00,00%27,58%14,44%0 USD−7923 days
15 +0kiln-ww9
 
×
UkraineDone.171,99%46,03%3,66%300 USD+155855 days
806 +0eastern-j5w
 
×
UkraineDone.00,00%00,00%00,00%0 USD−01019 days
629 +UPenrols-mil
 
×
UkraineDone.00,00%00,00%00,00%0 USD−302843 days+1
605 +UPvowel-ugl
 
×
UkraineDone.00,00%00,00%00,00%0 USD−277895 days
147 +18demoted-igo
 
×
UkraineE.15,61%Open7,63%3,19%0 USD+5001761 days+8
551 +UPfrance-den
 
Full Name:
Nedelyaev Denis
E-mail:
hidden
Số điện:
38955136982
×
UkraineFe.00,00%00,00%00,00%0 USD−2262675 days
541 +UPscolded-dvb
 
×
UkraineKhar.00,00%00,00%00,00%0 USD−2161164 days
126 −6starve-xyi
 
×
UkraineKhar.26,51%39,47%00,00%20 USD−911067 days
239 +17zither-bbv
 
×
UkraineKhar.00,00%13,90%00,00%0 USD−17892 days
66 +7shrinks-5ji
 
×
UkraineKhar.62,38%24,82%5,28%50 USD−47789 days
585 +UPputsch-tsk
 
×
UkraineKhar.00,00%00,00%00,00%0 USD−2591270 days+1
614 +UPtubing-zjj
 
×
UkraineKhar.00,00%00,00%00,00%0 USD−287887 days
441 +UPweeded-pri
 
Full Name:
Oleg Pristupa
E-mail:
hidden
Số điện:
hidden
×
UkraineKhar.1,81%Open0,59%0,74%0 USD>+9991837 daysd
27 +5doyenne-nzb
 
×
UkraineKhar.125,96%37,75%12,23%100 USD−01019 days
61 +2caterer-tsk
 
×
UkraineKhar.64,51%11,90%1,78%50 USD−40315 days+1
233 +19mummies-wik
 
×
UkraineKhar.00,00%8,24%6,12%0 USD−191046 days
612 +UPyeas-wm5
 
×
UkraineKhar.00,00%00,00%00,00%0 USD−285817 days+1
55 +5bamboos-tyj
 
×
UkraineKhar.70,25%5,57%3,98%50 USD+542810 days+1
741 +UPhinder-boh
 
×
UkraineKiev.00,00%00,00%00,00%0 USD−411172 days
756 +UPmaroons-iur
 
×
UkraineKiev.00,00%00,00%00,00%0 USD−427130 days
702 +UPframeup-art
 
×
UkraineKiev.00,00%00,00%00,00%0 USD−373249 days
59 +3leave-dfu
 
×
UkraineKiev.67,31%17,35%2,28%50 USD+157245 days+1
747 +UPpluming-oks
 
×
UkraineKiev.00,00%00,00%00,00%0 USD−416165 days
753 +UPthorn-sta
 
×
UkraineKiev.00,00%00,00%00,00%0 USD−423159 days
514 +UPhippies-chu
 
Full Name:
Maksym Chukhrai
E-mail:
hidden
Số điện:
hidden
×
UkraineKiev.0,02%Open0,11%0,11%0 USD>+999421 daysd
735 +UPpeonies-dmi
 
×
UkraineKiev.00,00%00,00%00,00%0 USD−405176 days
574 +UPbitumen-sid
 
Full Name:
Sidorenko Alex
E-mail:
hidden
Số điện:
380667477128
×
UkraineKiev.00,00%00,00%00,00%0 USD−2482458 days
367 +UPdockage-ser
 
Full Name:
Dmitrenko Sergey
E-mail:
hidden
Số điện:
hidden
×
UkraineKiev.4,37%Open11,02%3,57%0 USD+835268 daysd
712 +UPkisser-vla
 
×
UkraineKiev.00,00%00,00%00,00%0 USD−384228 days
341 +UPforeman-and
 
Full Name:
Shumilo Andrey
E-mail:
hidden
Số điện:
hidden
×
UkraineKiev.6,47%Open3,25%0,51%0 USD>+9991857 daysd
651 +UPtaping-5bb
 
×
UkraineKiev.00,00%00,00%00,00%0 USD−323521 days
130 +4unworn-mxy
 
×
UkraineKiev.25,42%5,16%1,12%20 USD−79592 days+1
Copyright © 2004-2019 Larson&Holz Ltd. All rights reserved.
www.megastock.ru