Thời gian làm việc

Thời gian làm việc của sàn và các ngày nghỉ

 • Ngày nghỉ lễ
 • Ngày
 • Forex
 • Cổ phiếu
 • Hàng hóa
    Thứ 2 - Thứ 6 14.30-21:00 21:00-19:00
New Year`s Day 01 Tháng 01 X X X
New Year`s Day 02 Tháng 01 X X X
Martin Luther King. Day 21 Tháng 01    X X
Washington`s Birthday 18 Tháng 02   X X
Good Friday 19 Tháng 04   X X
Memorial Day 27 Tháng 05   X X
Independence Day 04 Tháng 07   X X
Labour Day 02 Tháng 09   X X
Thanksgiving Day 28 Tháng 11  X X X
Christmas Day 25 Tháng 12 X X X
New Year`s Day 31 Tháng 12 X X X

lễ quốc gia/ ngày thanh khoản thấp

 • Holidays
 • Date
 • AUS
 • CA
 • EU
 • JP
 • NZ
 • CH
 • UK
 • US
New Year`s Day 01 Tháng 01 X X X X X X X X
New Year`s Day 02 Tháng 01 X X X X X X X X
Martin Luther King. Day 21 Tháng 01               X
Washington`s Birthday 18 Tháng 02               X
Australia Day 28 Tháng 01 X              
Waitangi Day 06 Tháng 02         X      
National Foundation day 11 Tháng 02       X        
Vernal Equiniox day 21 Tháng 03       X        
Good Friday 19 Tháng 04 X X   X X X X
Easter Monday 22 Tháng 04 X X X   X X X X
Anzac Day 25 Tháng 04 X       X      
Showa day 29 Tháng 04       X        
Labor Day 01 Tháng 05     X          
Constitution Memorial Day 03 Tháng 05       X        
Greenery day 04 Tháng 05       X        
Early May Bank Holiday 06 Tháng 05             X  
WWII Victory Day 08 Tháng 05 X
Declaration Day 04 Tháng 05     X          
Ascension Day 05 Tháng 05     X     X    
Fol. Ascension Day 09 Tháng 05     X          
Victoria Day 20 Tháng 05   X            
Spring Bank Holiday 27 Tháng 05 X
Whit Monday 10 Tháng 06     X     X   X
Queen`s Birthday 06 Tháng 06         X   X  
Canada Day 01 Tháng 07   X            
Independence Day 04 Tháng 07               X
Marine Day 15 Tháng 07       X        
National Day 01 Tháng 08           X    
Civic Holiday 05 Tháng 08   X            
Assumption Day 15 Tháng 08     X          
Summer Bank Holiday 26 Tháng 08             X  
Labor Day 02 Tháng 09   X           X
Swiss Federal Fast 18 Tháng 09           X    
Respect for the aged Day 16 Tháng 09       X        
Thanksgiving Day 14 Tháng 10   X   X        
Labor Day 24 Tháng 10         X      
All Saints` Day 01 Tháng 11     X          
All Souls` Day 02 Tháng 11     X          
Melbourne Cup Day 01 Tháng 11 X              
Remembrance Day 12 Tháng 11   X            
Thanksgiving Day 28 Tháng 11               X
Labour Thanksgiving Day 23 Tháng 11       X        
Emperor's Birthday 23 Tháng 12 X
Christmas Day 25 Tháng 12 X X X   X X X X
Boxing Day 26 Tháng 12 X X X   X X X  
New Year`s Day 31 Tháng 12 X       X     X
Nhiều phương thức nạp rút tiền vào tài khoản mới đã được thêm vào gần đây.Nếu bạn sử dụng thẻ tín dụng để nạp tiền vào tài khoản, chúng tôi sẽ chịu thay bạn tất cả các chi phí và hoa hồng. Tiền sẽ vào tài khoản chỉ trong vài giây.
04.11.2016
Các trader đang giao dịch CFD trên cổ phiếu các công ty lớn hàng đầu thế giới có thể xem qua bảng chi trả cổ tức được cập nhật liên tục.
20.10.2016